Projekt „100 ljudi, 100 ćudi“ usmjeren je na edukaciju i uključivanje djece u sprječavanje i smanjivanje nasilja, prihvaćanje različitosti i nenasilno rješavanje sukoba.

Ovaj projekt rezultat je prijenosa iskustava i dobre prakse s projekta IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Slovenija 2007. – 2013. „Djeca i mladi ne priznaju granice/Otroci in mladi ne priznaju meja“, a i nastavak je višegodišnjeg rada Saveza DND na području prevencije nasilja nad i među djecom, posebno vršnjačkog nasilja u školskom okruženju.

Projekt se provodi treću godinu u različitim lokalnim zajednicama diljem Republike Hrvatske. Dosad su u provedbi projekta sudjelovale osnovne škole: Kuršanec iz Čakovca, Eugen Kumičić iz Slatine, Ivana Brlić Mažuranić iz Ogulina,  dr. Jure Turić iz Ogulina, Ljubo Babić iz Jastrebarskog, Nikola Tesla iz Vinkovaca i DND Vinkovci, a 2017/2018. pridružile su nam se OŠ Visoka, Split, OŠ Mate Lovraka, Kutina, OŠ kralja Tomislava, Našice.

Projekt je zapravo kampanja  „Sto ljudi, sto ćudi“ koja obuhvaća edukaciju voditelja/mentora, a potom i  provedbu ciklusa interaktivnih radionica za djecu na različite teme: različitost, predrasude, stereotipi, identitet, antidiskriminacija, dječja prava, nenasilno rješavanje sukoba. Ove metode su se pokazale vrlo korisnima u radu s djecom jer djeca stječu spoznaje o identitetima, važnosti prihvaćanja različitosti, razbijanju stereotipa i predrasuda te putem metoda medijacije, rasprave i igre uloga stječu komunikacijske vještine za nenasilno rješavanje sukoba.

Djeca (učenici 3. i 4.-ih te 7. i 8.-ih razreda osnovnih škola), aktivno se uključuju u projektne aktivnosti (radionice „Sto ljudi, sto ćudi“, ostavljanje poruka u sandučićima/punktovima u školama za prijavljivanje nasilja) kako bi se još više senzibilizirale škole, roditelji i lokalne zajednice da prepoznaju, reagiraju i zaštite dijete koje je žrtva nasilja u okružju u kojemu se kreće. 

Projekt se provodi u partnerstvu sa školama te u suradnji s Društvima „Naša djeca“ diljem Hrvatske, a obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. Edukacija voditelja/mentora iz osnovnih škola i Društava „Naša djeca“ za radionice „Sto ljudi, sto ćudi“ (pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, učitelji, volonteri iz Društava);
 2. Radionice za djecu „Sto ljudi, sto ćudi“ u školama
 3. Postavljanje i uređivanje sandučića/punktova za prijavu nasilja;
 4. Informiranje i promocija projekta te senzibilizacija javnosti o važnosti prevencije nasilja među djecom  (plakat, bilten s izvještajem o aktivnostima na projektu i primjerima iz prakse).

2017./2018. Natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ovaj projekt zajednički provode prijavitelji – Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i sljedeće partnerske organizacije: OŠ MATE LOVRAKA, KUTINA, OŠ KRALJA TOMISLAVA, NAŠICE, OŠ VISOKA, SPLIT, DND KUTINA, DND NAŠICE, GRAD SPLIT.

Rezultati provedenih ciklusa:

2016./2017. Natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 • Sudjelovanje 4 partnerske osnovne škole i DND: OŠ dr. Jure Turić, Gospić, OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko, OŠ Josip Pupačić, Omiš, OŠ Nikola Tesla, Vinkovci i Društvo „Naša djeca” Vinkovci
 • Educiran je 21 voditelj/mentor iz OŠ partnera za radionice „Sto ljudi, sto ćudi“ (pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, učitelji i volonteri)
 • Provedeno 16 radionica za djecu u školama
 • Provedeno 8 radionica u Društvima „Naša djeca“ Hrvatske (DND Gospić, DND Omiš, DND Jastrebarsko)
 • postavljeno i uređeno 4 sandučića/punkta za prijavu nasilja i toleranciju u školama partnerima i 5 punktova nenasilja i tolerancije u javnim ustanovama u gradovima

2014./2015. Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva socijalne politike i mladih

 • Sudjelovanje 3 partnerske osnovne škole: OŠ Kuršanec u Čakovcu, OŠ Eugena Kumičića iz Slatine i OŠ Ivane Brlić Mažuranić iz Ogulina
 • Educiran je 21 voditelj/mentor iz OŠ partnera za radionice „Sto ljudi, sto ćudi“ (pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, učitelji i volonteri)
 • Provedeno je više od 20 radionica za djecu u školama (za učenike trećih i četvrtih razreda, te za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola)
 • postavljeno i uređeno 3 sandučića/punktova za prijavu nasilja i toleranciju u školama partnerima
 • prikupljeno više od 150 poruka i slogana djece protiv nasilja i diskriminacije među vršnjacima

2011.-2013. IPA projekt „Djeca i mladi ne priznaju granice“

 • U okviru IPA projekta prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska pod nazivom „Djeca i mladi ne priznaju granice” educirani voditelji iz ZPM iz Slovenije i DND iz Hrvatske proveli su 112 međukulturalnih radionica u 34 lokalne zajednice
 • Kroz radionice je prošlo 4.245 djece i mladih iz Hrvatske i Slovenije
 • Prikupljeno je 1659 slogana protiv netolerancije, od kojih su izabrana 64 najoriginalnija 
 • U te tri aktivnosti bilo je uključeno 6.026 djece, mladih i njihovih mentora

Edukacija djece za radionice „100 ljudi, 100 ćudi”

Edukacija djece za radionice „100 ljudi, 100 ćudi”

SLOGANI I PORUKE PROTIV NASILJA

 

 • “Djeco, ruku pružite i toleranciju skužite.” (Dječje vijeće Prelog)
 • „Jedina dopuštena borba je borba protiv nasilja. Zaustavimo nasilje ljubavlju.“ (Helena Bartaković)
 • „Ako jednom udariš, ožiljak ostaje. Ali ako oprostiš, ožiljak se briše.“ (Tina Bocić)
 • “S tolerancijom i bez tučnjave idemo u pobjede!” (Novinarska grupa OŠ Sveti Križ Začretje)
 • „Živi život pun ljubavi i tolerancije, a ne nasilja i arogancije.“ (Natalija Ponjević)

 

 

Pobjednički slogan