Blog

13. KINČ MOJE BABICE POUČIO „NAŠIVAVATI“

Kao i prethodnih godina, i u godini posvećenoj kulturnoj baštini, u Društvu „Naša djeca“ Sveti Križ Začretje održan je u subotu, 15. 12. 2018. tradicionalni „Kinč moje babice“, radionica tradicijskih umijeća. Projektom „Kinč“ poučava se djecu Krapinsko-zagorske županije zaboravljenim vještinama i uči ih se koristiti ruke za kreativno izražavanje i stvaranje. Tako uče baštinu.
Na 13. Kinč odazvalo se devet DND-ova iz Krapinsko – zagorske županije. Pedeset sudionika učilo je o vezu u našoj kulturi i o vezu Zagorja. Zahvaljujući podučenim volonterkama koje su kao demonstratori pokazivale i pomagale, djeca su naučila osnovne bodove veza. Na odabranu jastučnicu svaki sudionik je nacrtao motiv te ga je naučenim bodovima izvezao. Uživala su djeca na trosatnoj radionici, birala konce i motive, proučavala izvezene stolnjake, učila i naučila vesti – „našivavati“.
Tako je u Žitnici u Začretju prenesena još jedna zaboravljena vještina djeci iz Kumrovca, Zaboka, Bedekovčine, Oroslavja, Stubičkih Toplica, Donje Stubice, Velikog Trgovišća, Konjščine i Začretja. Na kraju je predsjednica DND-a domaćina, Nevenka Sinković, podijelila svima zahvalnice, poželjela da naučeno uvježbavaju doma i da svakako dođu na druženje iduće godine jer „ Kinč“ u Začretju, već 13 godina ne dozvoljava da se lijepe stare vještine zaborave.
Projekt podržava Krapinsko –zagorska županija a posebna zahvala upućena je i Mit-studiju iz Začretja na podršci projektu.

Post a comment

I accept the Privacy Policy