Blog

13. SUSRET DJEČJIH VIJEĆA HRVATSKE I SEMINAR ZA NOVE VODITELJE DJEČJIH VIJEĆA

Susret Dječjih vijeća Hrvatske će se održati 8. i 9. rujna 2017. godine. Otvorenje Susreta će se održati u prostoru Gradske vijećnice Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, a započet će 8. rujna 2017. godine u 11 sati. Domaćini ovogodišnjeg 13. Susreta Dječjih vijeća Hrvatske su Društvo „Naša djeca“ Vinkovci,  Dječje gradsko vijeće Grada Vinkovaca i Grad Vinkovci uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Grad Vinkovce.

Na ovogodišnjem Susretu se očekuje sudjelovanje 50-ak djece-vijećnika i voditelja Dječjih vijeća iz Bjelovara, Čakovca, Dubrovnika, Gospića, Jastrebarskog, Koprivnice, Ogulina, Opatije, Osijeka, Pregrade, Rovinja, Tuhelja, Varaždina, Velike Gorice, Vinkovaca i Zaboka.

Na Susretu bit će predstavljeni i Naj-projekti Dječjih vijeća za 2017. godinu na teme 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj kampanje UN-a, koju u Hrvatskoj provodi Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s gradovima i općinama u okviru akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece. U okviru 13. Susreta Dječjih vijeća Hrvatske bit će održane i radionice za djecu i odrasle na teme o partnerstvu i komunikaciji Dječjih vijeća i lokalnih zajednica, dječjoj participaciji, održivim zajednicama te kreativne i radionice za djecu.

SEMINAR ZA OSNIVAČE I VODITELJE DJEČJIH VIJEĆA

U GRADOVIMA I OPĆINAMA DILJEM HRVATSKE

Dan prije 13. Susreta Dječjih vijeća, 7.9. u Hotelu „Slavonija“, Duga ulica 1, s početkom u 11,00 sati, a u okviru konferencije „Uloga lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta“ održat će se i Seminar za osnivače i voditelje Dječjih vijeća u gradovima i općinama.

Polaznici seminara iz gradova i općina, budući voditelji Dječjih gradskih i općinskih vijeća upoznat će se primjerima dobre prakse rada Dječjih vijeća Opatije i Dječjeg vijeća grada Vinkovaca te će dobiti informacije o Konvenciju UN-a o pravima djeteta, tome kako osnovati i započeti rad Dječjeg vijeća, izraditi program rada i provoditi radionice s djecom na teme dječjih prava i dječje participacije, naučiti više o održivim lokalnim zajednicama te će povećati svoja znanja o  akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“.

Programi aktivnog dječjeg sudjelovanja „Dječjom participacijom za svijet po mjeri djeteta“ Saveza DND verificirani su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Savez društava Naša djeca Hrvatske nacionalni je koordinator mreže Dječjih vijeća u Hrvatskoj. U 40-ak gradova i općina (Bjelovar,  Bedekovčina, Belišće, Crikvenica, Čakovec, Delnice, Dubrovnik, Gospić, Grubišno Polje, Kanfanar, Karlovac, Koprivnica, Kutina, Mače, Mali Lošinj, Našice, Nova Gradiška, Ogulin, Omiš, Opatija, Osijek, Pakrac, Požega, Pregrada, Prelog, Pula, Rovinj, Solin, Split, Sračinec, Sveti Križ Začretje, Šibenik, Tuhelj, Valpovo, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Vidovec, Vodice, Zabok) u okviru akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ djeluju  Dječja vijeća , organizirano predstavničko tijelo djece, čiji se rad iskazuje kroz rasprave i iznošenje dječjih želja, prijedloga, mišljenja i zahtjeva prema odraslima te kroz konkretne aktivnosti, a sve u cilju boljeg ostvarivanja prava djece i jačanja uključivanja djece u procese odlučivanja u tim lokalnim zajednicama. Godišnje se u rad Dječjih vijeća aktivno uključuje oko 600 djece, u dobi od 9-14 godina. Djeca-vijećnici, prikladno svojoj dobi i mogućnosti, imaju mogućnost participirati s odraslima u onim pitanjima i odlukama koja su djeci važna, kao što su: slobodno vrijeme, kvaliteta obrazovanja i školski život, prostor za igru i rekreaciju, siguran i zdrav grad/općina, održive zajednice, zagovaranje prava ranjivih skupina djece. Osim informiranosti, edukacije o dječjim pravima i pravu na sudjelovanje, djeca-vijećnici stječu vještine da samostalno (ili uz pomoć odraslih) osmišljavaju i pokreće korisne akcije za djecu (Naj-projekte), posebice za socijalno isključene skupine djece, potičući odrasle da prepoznaju potrebe djece te pronalaze adekvatna rješenja za probleme i potrebe djece. Od 2010. godine do danas u okviru projekata Dječjih vijeća pokrenuto je i ostvareno 65 Naj-projekata koje su donijeli konkretne pozitivne promjene za djecu.