Blog

17 GLOBALNIH CILJEVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ – CILJ 1: ISKORJENJIVANJE SIROMAŠTVA

U sklopu kampanje “17 globalnih ciljeva za održivi razvoj” koju smo povodom Dana planeta Zemlje, 22. travnja 2016. najavili prvim videom na temu Odgovor na klimatske promjene i Pitka voda i higijenski uvjeti, šestim promo-videom želimo skrenuti pažnju na važnost iskorjenjivanja siromaštva svuda i u svim oblicima.

Iako je skoro prepolovljen broj ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu – sa 1,9 milijardi 1990. godine na 836 milijuna 2015. godine, što je smanjenje za gotovo više od polovice, jedna od pet osoba u regijama u razvoju i dalje živi s manje od 1,25 USD (više od 800 milijuna ljudi). Broj onih koji se bore da zadovolje najosnovnije ljudske potrebe kao što su odgovarajuća prehrana, ispravna voda za piće i sanitarni uvjeti, i dalje je prevelik te je jedan od najvećih izazova s kojima se čovječanstvo suočava upravo iskorjenjivanje siromaštva.

Obilježja  siromaštva su glad i pothranjenost, ograničen pristup obrazovanju i drugim osnovnim uslugama, socijalna diskriminacija i isključivanje, kao i nedostatak u donošenju odluka. Iako je brz ekonomski rast u zemljama kao što su Kina i Indija izvukao iz siromaštva milijune ljudi, napredak je i dalje neravnomjeran. Žene žive u siromaštvu u nesrazmjerno većem broju od muškaraca zbog neravnomjerne mogućnosti zapošljavanja, školovanja i posjedovanja imovine.

Potrebno je osigurati jednaka prava na ekonomske resurse za sve muškarce i žene, a posebno za siromašne i ranjive te raditi na promociji rodne osjetljivosti. Bitno je povećati otpornost siromašnih i ranjivih skupina te smanjiti njihovu izloženost na ekstremne klimatske događaje, kao i druge ekonomske, društvene ili ekološke katastrofe. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrirani pristup, za što je potrebno osigurati značajnu mobilizaciju resursa iz različitih izvora, te kreiranje jasnih javnih politika na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Iskorjenjivanje siromaštva je jedan od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine, koji se želi iskorijeniti ekstremno siromaštvo – siromaštvo svih onih koji žive s manje od 1,25 USD na dan, u svim svojim oblicima i dimenzijama.

Video-kampanjom Savez društava Naša djeca Hrvatske sudjeluje u Razvojnoj Agendi 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj usvojenoj na Summitu o održivom razvoju, održanom 25. rujna 2015. godine. Države članice Ujedinjenih naroda usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja s ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanja pitanja klimatskih promjena do 2030. godine. Čelnici zemalja ističu da se globalni ciljevi za sljedećih 30 godina ne odnose samo na zemlje u razvoju i siromašne zemlje, već da su one obveza i odgovornost svih zemalja u suzbijanju nejednakosti, siromaštva, neravnopravnosti i odgovora na klimatske promjene i održivi razvoj općenito.

Savez DND-a prepoznao je takav globalan Program održivog razvoja kao izuzetno važan i vrijedan jer promiče i stvaranje održivih vrijednosti za djecu te bolji položaj djece u društvu. Stoga smo se odlučili na aktivno zagovaranje Programa kroz svoje promotivne aktivnosti kako bi se svijest o njegovoj vrijednosti proširila i na prostore RH.

Šesti video, cilj br. 1 – Iskorjenjivanje siromaštva pogledajte i ovdje.

Na realizaciji ovog videa zahvaljujemo Ivani Milas Klarić, pravobraniteljici za djecu i OŠ Ivan Gundulić iz Zagreba.