Blog

17 GLOBALNIH CILJEVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ – CILJ 11: ODRŽIVI GRADOVI I ODRŽIVE ZAJEDNICE

U sklopu kampanje “17 globalnih ciljeva za održivi razvoj” koju smo povodom Dana planeta Zemlje, 22. travnja 2016. najavili prvim videom na temu Odgovor na klimatske promjene i Pitka voda i higijenski uvjeti, sedmim promo-videom želimo skrenuti pažnju na važnost podržavanja održivih gradova i održivih zajednica.

Više od polovice svjetskog stanovništva, čak 3.5 milijardi ljudi, danas živi u urbanim područjima. Do 2030. skoro 60 posto svjetskog stanovništva živjet će u urbanim područjima, a do 2050. godine, ovaj broj porasti će na 6,5 milijardi, što je dvije trećine čovječanstva. Održivi razvoj ne može se postići bez značajne promjene načina na koji gradimo i upravljamo urbanim prostorom.

Gradovi su rasadnik ideja, središta trgovine, kulture i znanosti, produktivnosti i društvenog razvoja te su omogućili ljudima socijalni i ekonomski napredak. Međutim, postoje mnogi izazovi u održavanju i razvoju gradova kako bi i dalje stvarali radna mjesta i prosperitet, ne opterećujući zemljište i resurse.

Iako svjetski gradovi zauzimaju samo 3 posto Zemljine površine, čine čak 60-80 posto energetske potrošnje i 75 posto emisije ugljičnog dioksida. Godine 1990., u svijetu je bilo deset mega-gradova sa 10 i više milijuna stanovnika. Godine 2014., bilo je 28 mega-gradova, koji su dom za ukupno 453 milijuna ljudi. Brz rast gradova u zemljama u razvoju, uz sve veće migracije iz ruralnih u urbane sredine, doveo je do ogromnog i naglog rasta u mega-gradovima.

Ekstremno siromaštvo često je koncentrirano u urbanim sredinama, a nacionalne i gradske vlasti sve teže izlaze na kraj sa zbrinjavanjem sve većeg broja stanovnika u tim sredinama. Zajednički urbani izazovi uključuju zagušenje prometom, nedostatak sredstava za pružanje osnovnih usluga, nedostatak adekvatnog stanovanja i probleme s infrastrukturom. U svim zemljama treba unaprijediti uključivu i održivu urbanizaciju i kapacitete za participativno, integrirano i održivo planiranje i upravljanje naseljima. Učiniti gradove održivima, isto tako podrazumijeva i investicije u javni prijevoz, veći broj zelenih površina i bolje urbanističko planiranje i upravljanje na način koji omogućava sudjelovanje i angažiranje svih. Nadalje, spominje se i potreba zaštite svjetske kulturne i prirodne baštine, zaštita od elementarnih nepogoda, usmjerena naročito na siromašne i ranjive skupine, omogućavanje pristupa zelenim i ajvnim površinama, posebno ženama i djeci, starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine, a kojim se želi smanjiti negativan utjecaj gradova na okoliš, s posebnom pažnjom na kvalitetu zraka i gospodarenje otpadom na lokalnoj i drugim razinama.

Video-kampanjom Savez društava Naša djeca Hrvatske sudjeluje u Razvojnoj Agendi 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj usvojenoj na Summitu o održivom razvoju, održanom 25. rujna 2015. godine. Države članice Ujedinjenih naroda usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja s ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanja pitanja klimatskih promjena do 2030. godine. Čelnici zemalja ističu da se globalni ciljevi za sljedećih 30 godina ne odnose samo na zemlje u razvoju i siromašne zemlje, već da su one obveza i odgovornost svih zemalja u suzbijanju nejednakosti, siromaštva, neravnopravnosti i odgovora na klimatske promjene i održivi razvoj općenito.

Savez DND-a prepoznao je takav globalan Program održivog razvoja kao izuzetno važan i vrijedan jer promiče i stvaranje održivih vrijednosti za djecu te bolji položaj djece u društvu. Stoga smo se odlučili na aktivno zagovaranje Programa kroz svoje promotivne aktivnosti kako bi se svijest o njegovoj vrijednosti proširila i na prostore RH.

Sedmi video, cilj br. 11 – Održivi gradovi i održive zajednice pogledajte i ovdje.

Na realizaciji ovog videa zahvaljujemo Krešimiru Dvorskom iz NextBike Croatia i OŠ Ivan Gundulić iz Zagreba.