Blog

17 GLOBALNIH CILJEVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ – CILJ 17: PARTNERSTVO ZA SVE CILJEVE

U sklopu kampanje “17 globalnih ciljeva za održivi razvoj” koju smo povodom Dana planeta Zemlje, 22. travnja 2016. najavili prvim videom na temu Odgovor na klimatske promjene i Pitka voda i higijenski uvjeti, ovim promo-videom Savez društava Naša djeca Hrvatske želi skrenuti pažnju na važnost jačanja provedbe te učvršćivanja globalnog partnerstva za održivi razvoj.

Ciljevi održivog razvoja mogu se realizirati samo uz snažnu opredijeljenost za globalno partnerstvo i suradnju. Iako je u razdoblju od 2011. do 2014. godine pomoć razvijenih zemalja za razvoj porasla za 66%, zbog humanitarnih kriza do kojih su doveli sukobi ili elementarne nepogode i dalje je potrebno osigurati financijske resurse i pomoć. Mnogim zemljama potrebna je pomoć za razvoj kako bi se potaknuo rast i trgovina.

Današnji svijet je povezaniji nego ikada prije. Bolja dostupnost tehnologije i znanja bitna je za razmjenu ideja i unaprjeđenje inovacija. Politike koordinacije, koje zemljama u razvoju služe kao pomoć u otplati duga, i promoviranje investicija u najnerazvijenijim zemljama nužne su za postizanje održivog rasta i razvoja.

Cilj je unaprijediti suradnju na liniji sjever-jug i jug-jug kroz podršku nacionalnim planovima za postizanje svih ciljeva. Promoviranje međunarodne trgovine i pomoć zemljama u razvoju kako bi povećale izvoz, elementi su postizanja univerzalnog i pravičnog trgovinskog sustava koji počiva na pravilima, korektnosti, otvorenosti i koristi svima.

Video-kampanjom Savez društava Naša djeca Hrvatske sudjeluje u Razvojnoj Agendi 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj usvojenoj na Summitu o održivom razvoju, održanom 25. rujna 2015. godine. Države članice Ujedinjenih naroda usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja s ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanja pitanja klimatskih promjena do 2030. godine. Čelnici zemalja ističu da se globalni ciljevi za sljedećih 30 godina ne odnose samo na zemlje u razvoju i siromašne zemlje, već da su one obveza i odgovornost svih zemalja u suzbijanju nejednakosti, siromaštva, neravnopravnosti i odgovora na klimatske promjene i održivi razvoj općenito.

Savez DND-a prepoznao je takav globalan Program održivog razvoja kao izuzetno važan i vrijedan jer promiče i stvaranje održivih vrijednosti za djecu te bolji položaj djece u društvu. Stoga smo se odlučili na aktivno zagovaranje Programa kroz svoje promotivne aktivnosti kako bi se svijest o njegovoj vrijednosti proširila i na prostore RH.

Izvor: http://www.hr.undp.org/content/croatia/hr/home/post-2015/sdg-overview/goal-17.html