Blog

17 GLOBALNIH CILJEVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ – CILJ 5: RODNA RAVNOPRAVNOST

U sklopu kampanje “17 globalnih ciljeva za održivi razvoj” koju smo povodom Dana planeta Zemlje, 22. travnja 2016. najavili prvim videom na temu Odgovor na klimatske promjene i Pitka voda i higijenski uvjeti, devetim promo-videom želimo skrenuti pažnju na važnost postizanja rodne ravnopravnosti i osnaživanja svih žena i djevojaka.

Ukidanje svih oblika diskriminacije žena i djevojčica, odnosno rodna ravnopravnost ne samo da je osnovno ljudsko pravo, već i nužan temelj za miran, prosperitetan i održiv svijet. Osnaživanje žena i promoviranje rodne ravnopravnosti je od suštinskog značaja za brže postizanje održivog razvoja te ima višestruki utjecaj na druga područja razvoja.

U južnoj su Aziji 1990. godine samo 74 djevojčice na svakih 100 dječaka bile upisane u osnovne škole dok su do 2012. omjeri za upis bili isti za djevojčice kao i za dječake. Usprkos sve boljem položaju djevojčica danas, u subsaharskoj Africi, Oceaniji i zapadnoj Aziji, djevojčice se i dalje suočavaju s preprekama za upis u osnovnu i srednju školu. Osiguranje jednakog pristupa obrazovanju, zdravstvenoj skrbi, dostojanstvenom radu ženama i djevojkama te njihove zastupljenosti u političkim i ekonomskim procesima donošenja odluka, bit će poticaj održivoj ekonomiji te će donijeti korist društvu i čovječanstvu u cjelini.

Iako se nalazimo u 21. stoljeću, u nekim regijama i dalje postoji velika neravnopravnost u pogledu plaćenog rada, kao i značajne razlike između žena i muškaraca na tržištu rada. Tako u Sjevernoj Africi žena dolazi na manje od jednog od pet plaćenih radnih mjesta u nepoljoprivrednom sektoru, a seksualno nasilje i eksploatacija, neravnomjerna raspodjela neplaćene njege i rada u kući i diskriminacija u području javnog odlučivanja i dalje su velike prepreke.

Eliminirati sve štetne prakse, kao što su dječji i prisilni brakovi i sakaćenje ženskih genitalija te osiguravanje univerzalne zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i istih prava na ekonomske resurse, kao što su zemljište i imovina, predstavljaju najvažnije zadane rezultate ovog cilja.

Danas se na javnim funkcijama nalazi više žena nego ikada ranije, ali će poticanje žena da u većem broju postanu lideri u svim regijama i na svim područjima pomoći da se učvrste politike i zakonski propisi s ciljem postizanja veće ravnopravnosti spolova.

Rodna ravnopravnost jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine, a za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrirani pristup.

Video-kampanjom Savez društava Naša djeca Hrvatske sudjeluje u Razvojnoj Agendi 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj usvojenoj na Summitu o održivom razvoju, održanom 25. rujna 2015. godine. Države članice Ujedinjenih naroda usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja s ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanja pitanja klimatskih promjena do 2030. godine. Čelnici zemalja ističu da se globalni ciljevi za sljedećih 30 godina ne odnose samo na zemlje u razvoju i siromašne zemlje, već da su one obveza i odgovornost svih zemalja u suzbijanju nejednakosti, siromaštva, neravnopravnosti i odgovora na klimatske promjene i održivi razvoj općenito.

Savez DND-a prepoznao je takav globalan Program održivog razvoja kao izuzetno važan i vrijedan jer promiče i stvaranje održivih vrijednosti za djecu te bolji položaj djece u društvu. Stoga smo se odlučili na aktivno zagovaranje Programa kroz svoje promotivne aktivnosti kako bi se svijest o njegovoj vrijednosti proširila i na prostore RH.

Deveti video, cilj br. 5 – Rodna ravnopravnost pogledajte i ovdje.

Na realizaciji ovog videa zahvaljujemo Heleni Štimac Radin, ravnateljici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i OŠ Ivan Gundulić iz Zagreba.