Blog

17 GLOBALNIH CILJEVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ – CILJ 8: DOSTOJANSTVEN RAD I GOSPODARSKI RAST

U sklopu kampanje “17 globalnih ciljeva za održivi razvoj” koju smo povodom Dana planeta Zemlje, 22. travnja 2016. najavili prvim videom na temu Odgovor na klimatske promjene i Pitka voda i higijenski uvjeti, petim promo-videom želimo skrenuti pažnju na važnost dostojanstvenog rada i gospodarskog rasta te promovirati uključiv i održiv ekonomski rast.

Gotovo polovina svjetskog stanovništva danas živi s manje od 2 USD dnevno, dok se globalni porast nezaposlenosti sa 170 milijuna u 2007. godini popeo na 202 milijuna u 2012. godini od čega su gotovo 75 milijuna mlade osobe. S obzirom na to da se globalna ekonomija još uvijek oporavlja, od posljedica ekonomske krize 2008. i 2009. godine, evidentan je sporiji rast, povećanje nejednakosti i nedovoljno brzo povećanje stope zapošljavanja, koja ne ide u korak s porastom radne snage. Prema Međunarodnoj organizaciji rada, u 2015. godini bilo je više od 204 milijuna nezaposlenih.

U mnogim područjima imati posao ne jamči i mogućnost bijega iz siromaštva, stoga je potrebno moderniziranje ekonomskih i socijalnih politika usmjerenih na iskorjenjivanje siromaštva pri čemu je ključna promocija politika koje potiču preduzetništvo i otvaranje novih radnih mjesta, kao i učinkovite mjere za iskorjenjivanje prisilnog rada, ropstva i trgovine ljudima. K tome, razvojno orijentirane politike trebaju podržavati kreativnost i inovativnost te poticati osnivanje i rast malih i srednjih poduzeća i to kroz pristup financijskim uslugama. S ovim zadanim rezultatima na umu, cilj je postići potpuno i produktivno zapošljavanje i muškaraca i žena, kao i rad dostojan čovjeka. Održivi gospodarski rast zahtijeva i stvaranje uvjeta u društvima koji omogućuju ljudima kvalitetne poslove, koji će poticati gospodarstvo no bez štete za okoliš.

Video-kampanjom Savez društava Naša djeca Hrvatske sudjeluje u Razvojnoj Agendi 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj usvojenoj na Summitu o održivom razvoju, održanom 25. rujna 2015. godine. Države članice Ujedinjenih naroda usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja s ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanja pitanja klimatskih promjena do 2030. godine. Čelnici zemalja ističu da se globalni ciljevi za sljedećih 30 godina ne odnose samo na zemlje u razvoju i siromašne zemlje, već da su one obveza i odgovornost svih zemalja u suzbijanju nejednakosti, siromaštva, neravnopravnosti i odgovora na klimatske promjene i održivi razvoj općenito.

Savez DND-a prepoznao je takav globalan Program održivog razvoja kao izuzetno važan i vrijedan jer promiče i stvaranje održivih vrijednosti za djecu te bolji položaj djece u društvu. Stoga smo se odlučili na aktivno zagovaranje Programa kroz svoje promotivne aktivnosti kako bi se svijest o njegovoj vrijednosti proširila i na prostore RH.

Peti video, cilj br. 8 – Dostojanstven rad i gospodarski rast pogledajte i ovdje.

Na realizaciji ovog videa zahvaljujemo Marijani Ivanov s Ekonomskog fakulteta Zagreb i OŠ Ivan Gundulić iz Zagreba.