Blog

DJEČJI TJEDAN U VELIKOM TRGOVIŠĆU

Ove godine DND Veliko Trgovišće posebno je svečano obilježilo Međunarodni dječji tjedan, uz radionice “Neka odrastanje bude dječja igra”, već tradicionalno su posjetili načelnika općine, održali predstave za djecu, pisali i crtali poruke odraslima te svečano obilježili 10. godina rada društva. Zahvaljuju Savezu a prekrasnim željama povodom jubileja i najavljuju da idu dalje.Trenutno ukrašavaju prostor oko zgrade općine.