Druga rata namjenske donacije „Ariel“ dodjeljena bolnicama.   BOLNICAMA DODIJELJENA DRUGA RATA NAMJENSKE DONACIJE „ARIEL“ Odluka Koordinacijskog odbora akcije Za osmijeh djeteta u bolnici usvojena na Sjednici dne. 27. rujna 2007. godine:   Radna grupa KO-a u sastavu (abecedno): Josip Grgurić, Emil Paravina, Katica Šešo, na svojim sastancima 24. i…...