Gospođa Zrinka Ferenčina, članica Nadzornog odbora Saveza DND Hrvatske, sudjelovala je na Generalnoj skupštini organizacije EUROCHILD u Bruxelles-u od 17.-18. lipnja 2009. EUROCHILD je europska mreža organizacija usmjerena na poboljšanje kvalitete života djece i mladih, a svoje aktivnosti zasniva na UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta. Savez DND član je te…...