Na inicijativu Društva Naša djeca Sisak , uz podršku Dječjeg foruma „Happy Kids“, osnovnih i srednjih škola grada Siska, pokrenuta je akcija „ Za mala hrabra srca“. Akciju ćemo proširiti na cijelu Hrvatsku.U akciji se prikupljaju novčani prilozi za digitalni kardiološko- vaskularni color doppler za Odjel dječje kardiologije KBC Rebro, Zagreb,…...