DJEČJI TJEDAN 2011.

Od 3. listopada do 9. listopada u mnogobrojnim Društvima Naša djeca obilježit će se Dječji tjedan kojim se želi pozornost šire društvene javnosti, prije svega odraslih i onih koji donose odluke u korist djece, usmjeriti na ostvarivanje prava i potreba djece. Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s Društvima…...

Više

NAJ – AKCIJA 2011. -kriteriji za provedbu i struktura za izvješće o provedbi Naj-akcije

Od svakog se grada i općine koji sudjeluje u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece očekuje da u okviru svoje ukupne planirane godišnje aktivnosti odabere, osmisli i provede novu aktivnost, koju u toj godini ocijeni najpotrebnijom i najkorisnijom za djecu. Nakon provedene akcije, grad/općina putem ovog Natječaja njezin opis i rezultate dostavlja Središnjem…...

Više

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA I EDUKACIJA VODITELJA/ICA DV ZA IZRADU ALTERNATIVNOG IZVJEŠTAJA

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA I EDUKACIJA VODITELJA/ICA DJEČJIH VIJEĆA ZA IZRADU „ALTERNATIVNOG IZVJEŠTAJA DJECE IZ DJEČJIH VIJEĆA O KONVENCIJI UN-a O PRAVIMA DJETETA” Savez društava Naša djeca Hrvatske i Ured UNICEF-a za Hrvatsku pozivaju voditelje/ice Dječjih vijeća da se prijave na predstavljanje projekta i poludnevnu edukaciju za pripremu i izradu „Alternativnog izvještaja…...

Više