Blog

Forum kazalište -Budi neovisan- u Novoj Gradišci

Nakon edukacije o metodi forum kazališta voditeljica Dječjeg foruma Verica Lukačević pokrenula je kampanju u kojoj su, kroz mali projekt, učenici u svojim užim okruženjima trebali provjeriti jesu li njihovi prijatelji, susjedi, kao i oni sami ovisni te, ako jesu, o čemu. Nažalost došli su do zaključka da je populacija…...

Više

PROJEKT “BUDI NEOVISAN” U VIROVITICI

Projekt “Budi neovisan” proveden je i u Centru za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju u Virovitici. Centar za rehabilitaciju je osnovna škola u kojoj se odgajaju, obrazuju i rehabilitiraju učenici s teškoćama u razvoju i utjecajnim teškoćama.  U Centru se osim propisanih planova i programa rada s učenicima s posebnim…...

Više

VOĆNI JUICE PROJEKT U NAŠICAMA

Juice projekt namijenjen sprečavanju ovisnosti sastoji se od tri edukativne radionice, Parlaonice i Juice partyja, no ovaj projekt prilagođen je u OŠ Kralja Tomislava u Našicama gdje je održana jedna  edukativna radionica i Juice party (priprema voćne salate u razredu – Voćna salata party! Napravljena je integracija ovog sadržaja sa…...

Više