Blog

ODRŽANA PREZENTACIJA “PRIKAZ PROGRAMA BAZIČNO PERCEPTIVNO-MOTORIČKE STIMULACIJE ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM TERAPIJSKOG JAHANJA” U POREČU

Dana 26. lipnja 2014. u Poreču održana je prezentacija na temu “Prikaz programa bazično  perceptivno – motoričke stimulacije  za uključivanje u program terapijskog jahanja” autorica Renate Fridrih, prof. defektolog – logoped (DND Sisak) i Dragane Blažević, prof. razredne nastave. Prezentacija rada održana je uz video prikaz kratkog filma sadržajno oblikovanog za potrebe…...

Više

POTPISAN TROGODIŠNJI UGOVOR MINISTARSTVA SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH S DND SISAK ZA ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA

Dana 20. lipnja 2014. održano je potpisivanje novog ciklusa trogodišnjih ugovora za širenje mreže socijalnih usluga. Ministarstvo socijalne politike i mladih odobrilo je novi trogodišnji program u periodu od 2014. do 2017. Društvu Naša djeca Sisak pod nazivom „Uloga obučenog psa u radu sa zlostavljanom i/ili zanemarenom djecom, te djecom…...

Više

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA PROTIV ZLOUPORABE DROGA I NEDOZVOLJENOG KORIŠTENJA OPOJNIH TVARI

Generalna skupština Ujedinjenih Naroda proglasila je 1987. godine 26. lipnja kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nedozvoljenog korištenja opojnih tvari. Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o problemu korištenja droge i o šteti koju konzumacija droge čini u društvu, u obitelji i šteti koju čini pojedincu. Obilježavanje…...

Više