Blog

ŠKOLSKA OLIMPIJADA U KOPRIVNICI

Društvo naša djeca Koprivnica  i ove godine organizira „Školsku olimpijadu“- natjecanje učenika nižih razreda koprivničkih osnovnih škola u nekoliko sportskih disciplina. Školska olimpijada posvećena je  Danu grada i obilježavanju 25. obljetnice donošenja Konvencije UN o pravima djece. Projektom se uz ostalo želi potvrditi da djeca imaju pravo na zabavu i…...

Više

NAJAVA SAVJETOVANJA KOORDINATORA AKCIJE „GRADOVI I OPĆINE-PRIJATELJI DJECE“ I PROGLAŠAVANJE NOVIH GRADOVA/OPĆINA – PRIJATELJA DJECE U HRVATSKOJ, 24.11. 2014.

U organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u ponedjeljak 24.11.2014. s početkom u 10,30 sati, u Starogradskoj vijećnici Skupštine Grada Zagreba (Ulica Sv. Ćirila i Metoda 5) održat će se godišnje Savjetovanje koordinatora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ povodom dviju obljetnica – 25…...

Više

USUSRET 25 GODINA KONVENCIJE UN-a O PRAVIMA DJETETA I 15 GODINA AKCIJE „GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE“

Obilježavanjem 15 godina akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” i 25 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta u Hrvatskoj prigoda  je da Savez društava Naša djeca Hrvatske zagovarajući prava djece te potičući organizirane oblike dječje participacije u Dječjim forumima i Dječjim vijećima u lokalnoj zajednici još jednom istakne važnost…...

Više