IZVJEŠTAJ O RADU DND KUTINA U 2016.

Društvo Naša djeca Kutina aktivno je provodilo svoje kontinuirane godišnje akcije i aktivnosti i u 2016. godini za predškolsku i osnovnoškolsku djecu te roditelje na području grada Kutine. Aktivnosti su prikazane u izvještajima o radu Likovne-kreativne radionice, Dramske skupine Kutina i Zbjegovača i Dječjih foruma Kutina i Banova Jaruga. Tijekom…...

Read more

IZVJEŠTAJ DJEČJEG FORUMA MLADOST ZA 2016. GODINU

Dječji forum Mladost OŠ Eugena Kumičića priključio se 11. 3. humanitarnoj akciji “Plastičnim čepovima do skupih lijekova” koju organizira Udruga oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske iz Čakovca. Cilj ove humanitarne akcije bio je da se od novca prikupljenog reciklažom skupljenih čepova sufinancira kupnja skupih lijekova za oboljele od leukemije…...

Read more

IZVJEŠTAJ DND-a SLATINA ZA 2016. GODINU

REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA 2016. GODINE Dana 4. ožujka održana je redovna izborna skupština Društva „Naša djeca“ Slatina. Nakon izbora radnih tijela Skupštine iznesena su izvješća o radu u 2015. godini i to pomoću video priloga. Izvješća su podnijeli Dječji kutak „Veseli sat“ Novi Senkovac i Slatina, Dječji forum Mladost te…...

Read more