Blog

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA I SAVEZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE SKLOPILI SPORAZUM O PODRŠCI I PARTNERSTVU NA PROVEDBI PROJEKTA „ŽUPANIJE-PRIJATELJI DJECE“

Potaknuti zajedničkom željom za promicanjem dobrobiti djeteta na lokalnoj i regionalnoj razini, Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatska zajednica županija, sklopili su Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Županije-prijatelji djece“. Cilj ove akcije je motivirati predstavnike lokalne i regionalne vlasti, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte,…...

Više

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA POSJETILO VODOCRPILIŠTE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA OGULINA

Nakon konstituirajuće sjednice, 3. ožujka ove godine, 4. saziv DGV-a Grada Ogulina vrijedno i redovito radi. Tijekom ožujka vijećnici su upoznati sa Statutom, Poslovnikom i Financijskim planom DGV-a. Prema Planu rada, vijećnici su najprije upoznati sa UN-ovih 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj, a prvi cilj među njima bio je…...

Više

U OGULINU OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN OBITELJI

U organizaciji Društva Naša djeca Ogulin i Gradskog koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine prijatelji djece, u nedjelju 14. svibnja ove godine, obilježen je Međunarodni dan obitelji. Međunarodni dan obitelji proglasili su Ujedinjeni narodi 1989., a u svijetu je prvi put obilježen 15. svibnja 1994. Svake se godine  raznim događanjima obilježava ovaj…...

Više