NATJEČAJ ZA NAJ-AKCIJU 2018.

Od svakog se grada i općine, koji sudjeluje u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece, očekuje da u okviru svoje ukupne planirane godišnje aktivnosti odabere, osmisli i provede novu aktivnost, koju u toj godini ocijeni najpotrebnijom i najkorisnijom za djecu. Vjerujemo da ste to činili i 2018. godine. Molimo…...

Read more

ULAGANJE U OBRAZOVANJE DJECE TREBA BITI NAJVAŽNIJA STAVKA U BUDUĆEM DJEČJEM PRORAČUNU RH

Samobor, 17. rujna 2018. – Danas je u Samoboru održano tematsko savjetovanje pod nazivom „Važnost ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u djecu“u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i Grada Samobora.  Ovo je savjetovanje okupilo 130-ak sudionika: vodećih domaćih stručnjaka u području skrbi o djeci,…...

Read more

“GRADOVI I OPĆINE -PRIJATELJI DJECE” BAVE SE PITANJEM VAŽNOSTI ULAGANJA LOKALNIH I REGIONALNIH ZAJEDNICA U DJECU TE PITANJEM DJEČJEG PRORAČUNA

U ponedjeljak se vidimo na tematskom savjetovanju pod nazivom „Važnost ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u djecu“ u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i Grada Samobora, koje će se održati 17. rujna 2018. u Centru za mlade „Bunker“ u Samoboru s početkom u 10 sati.…...

Read more