Blog

FORMIRAN IV. SAZIV DJEČJEG VIJEĆA OGULIN

Dječje gradsko vijeće Grada Ogulina, kao programska aktivnost Društva Naša djeca Ogulin, obilježilo je šestu godišnjicu rada. Tim je povodom, 3. ožujka 2017. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Ogulina, održana konstituirajuća sjednica IV. saziva DGV-a. Predstavljeni su novi vijećnici i izabrano novo predsjedništvo.
Osim dječjih vijećnika, sjednici su nazočili Jure Turković, gradonačelnik Grada Ogulina, Karmela Matić, glasnogovornica Grada Ogulina, Sanja Kosanović, predsjednica Udruge Radost, Ljiljana Kaurić, predsjednica DND-a Ogulin, Barbara Stipetić, tajnica DND-a Ogulin te  članovi Dječjeg foruma Klek.

Sjednicu je otvorila Daliborka Šlat, predsjednica III. saziva. Ona je nakon uvodnog pozdrava, pozvala vijećnike III. saziva da iskažu svoja razmišljanja o radu DGV-a. Potom su se predstavili vijećnici IV. saziva.
Vijećnici IV. saziva DGV-a, kao izabrani predstavnici ogulinskih osnovnih škola, Dječjeg foruma Klek  i Udruge Radost, na mandat od dvije godine, su:

 1. Bilić, Nitaj, Prva osnovna škola, 4.r.
 2. Ćićak, Tin, Udruga Radost
 3. Franjković, Daria, OŠ Ivane Brlić – Mažuranić, 7.r.
 4. Ivanjko, Gabrijela, Prva osnovna škola, 6.r.
 5. Porubić, Robert, OŠ Ivane Brlić – Mažuranić, 5.r.
 6.   Salopek, Jelena, Dječji forum Klek
 7. Sertić, Leonarda, Prva osnovna škola, 7.r.
 8. Špehar, Iva, Dječji forum Klek
 9. Turkalj, Petra, OŠ Ivane Brlić – Mažuranić, 6.r.
 10. Veršec, Ana, OŠ Ivane Brlić – Mažuranić, 4.r.
 11. Vučić, Nika, Prva osnovna škola, 5.r.

Tajnim glasovanjem, vijećnici su odabrali svoje predsjedništvo. Daria Franjković je  postala  predsjednica, a njezina zamjenica Gabrijela Ivanjko. Voditeljica DGV-a je Ljerka Salopek Bacanović, učiteljica razredne nastave u Prvoj osnovnoj školi.

Prisutni su upoznati sa Planom rada DGV-a  te  Financijskim planom za jednogodišnje razdoblje koje je podnijela  Ljiljana Kaurić. Sjednica je završila riječju gostiju koji su iznijeli svoja pozitivna mišljenja o radu DGV-a.

Dječje Gradsko vijeće Grada Ogulina pravi je primjer aktivne dječje participacije. To je dječja aktivnost koja osigurava  djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga odraslima i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se, općenito, podiže kvaliteta življenja u Gradu, a to je i jedan od razloga zbog kojih Grad Ogulin nosi titulu Grad Ogulin prijatelj djece.