Blog

30 GODINA ZDRAVIH GRADOVA U HRVATSKOJ

U Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ u Zagrebu je 22. svibnja 2018. obilježena obljetnica 30 godina djelovanja projekta Zdravi grad u Republici Hrvatskoj. Na ovom svečanom okupljanju prof. dr. sc. Selma Šogorić, nacionalna koordinatorica Hrvatske mreže zdravih gradova, imala je veliku i zahtjevnu zadaću sažeti postignuća ove mreže u Hrvatskoj u proteklih 30 godina.

Iako je Hrvatska mreža zdravih gradova kao nevladina udruga registrirana 1992. godine, ideja o zdravim gradovima postoji kod nas još od 1987. kada se grad Zagreb kao 11. grad u Europi priključio projektu Zdravi grad. Iduće godine u Zagrebu je održana i međunarodna konferencija s tom temom te se 1988. godina uzima kao početna godina projekta. Ovakav projekt već je tada bila jedinstvena inicijativa Svjetske zdravstvene zajednice jer je postignuta suradnja s gradovima, a ne samo s nacionalnim ministarstvima. Takva suradnja pokazala se dragocjenom osobito u ratnim godinama u Hrvatskoj kada su zdravi gradovi pomagali hrvatskim gradovima pogođenim ratnim razaranjima. Tako je danski grad Horsens pomagao Vinkovcima u to doba.

„No u svim godinama djelovanja Mreža je uspijevala spojiti teorijske spoznaje s praktičnim radom na lokalnom planiranju i upravljanju za zdravlje što omogućuje prepoznavanje i adresiranje zdravstvenih potreba stanovnika i prije nego se iste odraze u službenim statistikama“, istakla je prof. dr. sc. Selma Šogorić.

Gospođa Nataša Basanić Čuš predstavila je rezultate su-djelovanje politike, uprave i struke na primjeru unapređenja kvalitete života jedno-roditeljskih obitelji grada Poreča. Grad Poreč već godinama pruža potporu porečkim obiteljima putem Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj, podrške ranog razvoja djece, obiteljima u osjetljivim okolnostima, jačanje roditeljskih kompetencija, prevenciju debljine i slične programe. Spoznaje proizašle iz istraživanja potreba jednoroditeljskih obitelji naznačile su da je građanima potrebna pomoć oko skrbi za dijete, podrška kod razvoda i zaštita od nasilja, pomoć pri stambenom zbrinjavanju, servisi za podršku slobodnom vremenu roditelja i, svakako, zapošljavanje. Čim su dobiveni rezu­ltati zamjenica gradonačelnika je s njima upoznala gradska tijela te ustanove i institucije koje se bave obiteljima i djecom te je grad odredio da jednoroditeljske obitelji imaju prioritet u financiranju prema pro­gramu javnih potreba.

Gospođa Sonja Grozić-Živolić predstavila je projekt prevencije kardiovaskularnih bolesti LYH (intervencije kroz sustav zdravstva) u Istarskoj županiji. Projekt „Jadranska mreža prevencije kardiovaskularnih bolesti Love Your Heart“ je financiran u sklopu drugog poziva za projekte Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic EU. Putem partnera i suradnika uključivao je različita područja jadranske regije u Hrvatskoj, Italiji i Albaniji i trajao do 2015. godine. Projekt je stvorio preduvjete za učinkovitu prevenciju kardiovaskularnih bolesti putem razmjene iskustava i znanja među partnerima, te osiguravanjem resursa i  infrastrukture za rad. Uz razvoj programa prevencije te pripremu edukativnih materijala za profesionalce i građane, projektom se uspjelo doći do Centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Istri i Tirani radi poboljšanja procesa ranog otkrivanja bolesti.

Razvoj zdravog urbanog okruženja u Vinkovcima predstavila je gospođa Mandica Sanković. Zdravo urbano planiranje u Vinkovcima je ostvareno uključivanjem rada na boljem zdravlju u sve dokumente prostornog uređenja, njihovom provedbom, edukacijom stručnjaka i djelatnika grada te razvijanjem osjećaja pripadnosti zajednici te konzultacijama s građanima u procesu urbanog planiranja. Iz izlaganja gospođe Sanković vidljivo je da bez dobre međusektorske suradnje postizanje zdravog urbanog okruženja nije moguće.

Gospođa Jasna Tucak, koordinatorica projekta “Zdravoga grada” Zagreba predstavila je zagrebačke gradske vrtove. Zbog ovoga projekta građani Zagreba dobili su parcele za uzgoj vlastite hrane čime je povećana dostupnost zdrave hrane, pojačana fizička aktivnost korisnika i edukacija građana o zdravim stilovima života kroz razvoj partnerstva  s građanima čime je ostvaren ljepši gradski okoliš koji doprinosi boljoj kvaliteti života u Zagrebu.

Gospodin Jadran Mandekić upoznao je sudionike svečanosti s politikama zdravog starenja grada Rijeke. Sudionici su ostali oduševljeni projektom digitalne pismenosti za osobe starije životne dobi „Društvo u kojem učim i osjećam se dobro“. Riječ je o projektu kojima se osobama starije životne dobi pruža besplatna informatička edukacija i uvjeti za rad na računalu, a rezultati te edukacije mogu se vidjeti na internetskom portalu koje osobe starije životne dobi same uređuju, http://penzici.rijeka.hr.

Izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u gradu Dubrovniku predstavio je gospodin Miho Katičić. S obzirom na prepoznate potrebe osoba s invaliditetom, pristupilo se izradi Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika kojom se nastojalo senzibilizirati zajednicu za potrebe ovih osoba, osiguravanje odgovarajućih oblika odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju, razvoj projekta asistenata u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, poboljšanje pristupačnosti, zapošljavanje osoba s invaliditetom te njihovo participacija u donošenju odluka o svim pitanjima koja ih se tiču. Prilagodbama nogostupa i drugim intervencijama poboljšana je pristupačnosti u prometu i plaža, a nabavka transportera omogućila je pristup svim kulturnim i sakralnim objektima u staroj gradskoj jezgri.

Na kraju svečanosti prof. dr. sc. Selma Šogorić zahvalila se svim predavačima i sudionicima napomenuvši kako se veseli budućim izazovima u stvaranju zdravih gradova „za sve“.