Blog

AKCIJA „GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE“ I ISKUSTVO GRADA SPLITA PREDSTAVLJENI NA ZNANSTVENOM KOLOKVIJU „OČIMA DJETETA“

Od globalne inicijative do lokalne provedbe: Grad Split i akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ naziv je izlaganja kojeg je profesorica Anđelka Visković, viša savjetnica gradonačelnika – specijalist za obrazovanje i predsjednica Koordinacijskog odbora Grada Splita u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ održala 23. rujna 2017. godine u Međugorju na dvodnevnom Znanstvenom kolokviju s međunarodnim sudjelovanjem „Očima djeteta – Položaj djeteta u (post)tranzicijskim društvima Jugoistočne Europe“. Nositelj organizacije znanstvenog kolokvija je Sveučilište Hercegovina.

Profesorica Anđelka Visković, viša savjetnica gradonačelnika Grada Splita

U prvom dijelu svoga izlaganja profesorica Visković je ukazala na temelje i same početke, na Konvenciju o pravima djeteta koju je Glavna skupština UN-a usvojila 20. studenoga 1989. godine i globalnu inicijativu UNICEF-a „Child Friendly City“ o stvaranju gradova po mjeri djeteta, pokrenutu 1996. godine. Potom je opisala akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ koju su osmislili, razradili te od 20. studenoga 1999. godine, pod pokroviteljstvom Ureda UNICEF-a za Republiku Hrvatsku, provode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju. U svojoj prezentaciji profesorica je istaknula cilj Akcije, ulogu Središnjeg koordinacijskog odbora, način razrade Akcije, programska područja te kriterije Akcije. Uz navedeno, navela je i niz drugih projekata i aktivnosti koje provodi Savez, a direktno ili indirektno su povezani s Akcijom: od godišnjih susreta i savjetovanja, preko rada Dječjih vijeća, Dječjih foruma, akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ do izdavanja Glasnika akcije i raznih drugih publikacija. Akcija je otvorena prema svim gradovima i općinama, trenutno ih je u Akciju uključeno 113, od koji 62 nose počasni naziv „Grad/općina – prijatelj djece“. Uz državnu razinu, Akcija ja prezentirana te prepoznata kao primjer dobre prakse i na međunarodnoj razini.

U drugom dijelu svoje prezentacije profesorica Visković je opisala tijek aktivnosti u Gradu Splitu koji se u Akciju uključio 2007. godine, svoju kandidaturu istaknuo u rujnu 2014. godine, a počasni naziv „Grad Split – prijatelj djece“ nosi od 24. studenoga 2014. godine. Opisala je strukturu sastava i rada Koordinacijskog odbora, Koordinacijskog tima i radnih skupina koje su oformljene kao savjetodavna tijela Koordinacijskog odbora te nositelji izrade Strategije za ostvarivanje prava djece Grada Splita za razdoblje 2018.-2022. godine. Nadalje, profesorica je prezentirala rad Dječje gradskog vijeća Grada Splita, navela primjere projekata koji su provedeni u Gradu Splitu, a koji su u svakom svom operativnom dijelu, od planiranja i pripreme preko provedbe do evaluacije obuhvatili aktivno sudjelovanje djece: Dioklecijanova škrinjica, Blago našeg Marjana, Mala splitska debata, Splitska dica grade portal – Grad Split prijatelj djece, BI-PI-TRI: Budi pokretač, budi poduzetnik, budi pobjednik, Splitska dica o Konvenciji i Split očima djeteta.

Iskustvo Grada Splita predstavlja kvalitetan primjer kako se jedan strukturirani nacionalni program u Republici Hrvatskoj, koji u fokus stavlja dijete i holistički pristup skrbi o djetetu, može implementirati i uspješno provoditi na lokalnoj razini.

Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ ovim putem najsrdačnije zahvaljuje Gradu Splitu i profesorici Anđelki Visković na predstavljanju primjera dobre prakse Grada Splita i na promociji akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“.