Blog

Akcija poruke djece odraslima

reading-with-kids-girl-writes-learn-to-read

U 2010. godini želja nam je nastaviti našu tradicionalnu akciju Saveza DND i osnovnih DND te Vas pozivamo da se uključite u nju. Slične poruke, koje su pisala djeca u okviru ove akcije prijašnjih godina, imale su snažan odjek u lokalnim sredinama, a neke od njih su doprijele i u svijet, kao prilog djece iz Hrvatske povodom održavanja Svjetskog summita o djeci 2002. u New Yorku. Neke poruke djece uvrštene su i u Nacionalniprogram djelovanja za djecu, a rado ih citiraju gradonačelnici/načelnici, državni dužnosnici, predstavnici ustanova i udruga za djecu te odrasli govornici na javnim skupovima vezanim za djecu. 

Dječje poruke koje će Savez DND Hrvatske prikupiti u ovogodišnjoj akciji i objaviti u Zborniku, javno će se koristiti u predstojećim događanjima, kao što su: susreti djece iz DND s odraslim državnim i lokalnim čelnicima, Savjetovanje akcije Gradovi i općine – prijatelji djece povodom obilježavanja Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta te u svečanom programu povodom 60-te obljetnice Saveza DND Hrvatske. 

„Poruke djece odraslima“ u kontekstu 60-te obljetnice Saveza DND i Europske godine borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti

› logo_60_godinaSavez društava Naša djeca Hrvatske u 2010. godinobilježava 60 godina kontinuiranog djelovanja s djecom i za djecu pod sloganom „Za prava i radost djece“. Najveći motiv velikog broja volontera i profesionalaca koji svakodnevno okupljaju djecu u programima i aktivnostima u DND-a je potaknuti djecu da izraze svoje iskustvo, kreativnost i radost. Uz obostranu radost djece i odraslih u zajedničkim aktivnostima proizlazi i obveza i odgovornost odraslih da zagovaraju i ostvaruju prava svakog djeteta na razvoj, zaštitu i sudjelovanje.

›    zaustavimo_siroma_tvo2010. je i godina u kojoj je Europska komisija pokrenula kampanju proglasivši Europsku godinu borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti pod sloganom „Zaustavimo siromaštvo, sad!“. Iskreno zabrinuti za sve veću društvenu i gospodarsku krizu koja pogađa odrasle, a time i najranjivije skupine u društvu, gdje djeca čine veliki udio, europski čelnici ovom Kampanjom žele upozoriti i potaknuti sve vlade, institucije, društvene skupine, udruge i pojedince da se uključe u podizanje svijesti o ovom velikom svjetskom problemu.  

Savez DND podržava Kampanju i putem svojih osnovnih DND diljem Hrvatske s ciljem da se Kampanja predstavi djeci, roditeljima i stručnjacima koji rade s djecom, posebice u Dječjem tjednu ili prilikom obilježavanja Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta kada se djeca i odrasli mogu potaknuti na potpisivanje peticije i postavljanje poruka o problemu siromaštva djece na službenoj web-stranici Kampanje www.endchildpoverty.eu koja je dostupna i na hrvatskom jeziku.

Akcija Poruke djece odraslima također je prigoda da pozovemo djecu u DND da u okviru teme siromaštvo i socijalna isključenost djece i sama iznesu svoje viđenje problema siromaštva djece te ujedno daju originalne dječje prijedloge kako spriječiti te pojave. Apeliramo na voditelje/ice koji/e će pripremati najmlađe na pisanje i crtanje svojih poruka na ovu temu da razmisle o nekoliko aspekata te pojave/problema, kao što su: život djece i odrastanje u siromaštvu; koje su posljedice socijalne isključenosti; kako se izgrađuje humaniji pogled na svijet; kako razvijati solidarnost prema vršnjacima koji su siromašni, imaju razvojnih poteškoća, kojima je uskraćeno pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, slobodno vrijeme i igru; zlostavljana, zanemarivana, rodno, vjerski ili nacionalno isključena djeca.

 Što se želi postići akcijom Poruke djece odraslima

 • potaknuti djecu da slobodno, spontano, originalno izraze svoje mišljenje te na kreativan način izraze ono što misle, vide i osjećaju
 • aktivno sudjelovanje djece u obiteljskom, školskom i općenito društvenom životu u zajednici
 • objavljivanje Zbornika Poruka djece odraslima s izborom najoriginalnijih dječjih poruka i crteža pristiglih iz Društava Naša djeca
 • senzibilizacija odraslih da čuju i uvažavaju dječje mišljenje prilikom donošenja odluka u korist djece
 • promocija dječjih poruka odraslima u obliku izložbi, plakata, letaka, radijskih i tv-spotova te u nastupima djece u javnosti 

Sudionici u akciji

 • djeca (dječaci i djevojčice) u dobi od 5-15 godina uključena u programe Društva Naša djeca (Dječje forume, Dječja gradska/općinska vijeća, kreativne radionice) u gradovima i općinama u Hrvatskoj
 • djeca iz vrtića, osnovnih škola, dječjih domova i drugih institucija i ustanova za djecu u kojima će se na inicijativu predstavnika iz Društva Naša djeca organizirati akcija pisanja poruka djece odraslima u gradovima i općinama u Hrvatskoj. 

Kako oblikovati dječje poruke odraslima?

 • RIJEČIMA (tekstualna poruka) – kratke rečenice, izreke, zapažanja, misli napisane dječjom rukom (školska djeca) ili zabilježene od strane odgajatelja (predškolska djeca)
 • CRTEŽOM (likovnim uratkom) – izrađenom likovnom tehnikom na čistom papiru. Ovaj oblik likovnog izražavanja preporučuje se za djecu predškolske i mlađe školske dobi. Likovni radovi ove vrste mogu imati i kraću tekstualnu poruku dječje misli, tzvCRTEŽ-PORUKA.

Napomena: Zbog kasnije grafičke pripreme za objavljivanje u Zborniku, sugeriramo da djeca koriste flomastere, jače pastelne boje, crni tuš ili olovku.

Poticanje i motiviranje djece za pisanje i crtanje poruka:

Veliku ulogu u pripremi djece za ovu aktivnosti imaju voditelji (odgajatelji, učitelji, voditelji dječjih kreativnih skupina, igraonica, Dječjih foruma, Dječjih gradskih/općinskih vijeća), a priprema i motivacija djece može se obaviti na nekoliko načina:

 • slobodnim razgovorom s djecom, nekom igrom, vježbom, metodom-intervjua, vođenom maštom koja se odnosi na temu, problem ili motivacijsku riječ ili rečenicu kojom se dijete potiče na vlastito razmišljanje, želje, doživljaje
 • na redovnim dječjim aktivnostima u literarnim i novinarskim radionicama, igraonicama u DND, sastancima Dječjih foruma i Dječjih vijeća

Napomena: pitanja, teme i aktivnosti za motivaciju trebaju biti prilagođene zrelosnoj dobi djece njihovom razumijevanju. 

Podaci uz poruke

Na svim tekstualnim porukama trebaju se naznačiti osnovni podaci:

 • ime i prezime djeteta
 • godina starosti ili razred
 • naziv i mjesto DND-a koje je provelo akciju
 • naziv Dječjeg vrtića, škole ili institucije u kojoj je provedena aktivnost

Na crtežima sve navedene podatke ispišite na poleđini.

(Poruke bez navedenih podataka neće se uzimati u obzir za uvrštavanje u Zbornik!)

Prikupljanje i izbor poruka:

Voditelj/ica ili organizator/ica akcije će prikupiti poruke djece te prije slanja u Savez društava Naša djeca ili prije javnog iznošenja, napraviti odabir,najoriginalnijih dječjih poruka i crteža. Taj posao preporučuje se da se obavi u suradnji s djecom.

Prikupljene originale (a ne prijepis dječjeg rukopisa) dostaviti u Savez društava Naša djeca za  pripremu i izbor za objavljivanje u tradicionalnom Zborniku Poruke djece odraslima.

Izbor najoriginalnijih dječjih poruka i crteža iz Vašeg DND, molimo da pošaljete u Savez DND Hrvatske do 1. studenoga 2010. godine na adresu: Savez DND Hrvatske, Amruševa 10/IV, 10000 Zagreb, s naznakom „Poruke djece odraslima, 2010. “.

POTICAJI ZA ODABIR TEMA I SADRŽAJA PORUKA

Današnje dijete

 • Htio bih biti…
 • Ne volim ružne riječi…
 • Volim lijepe riječi…
 • Strah me je…
 • Volim/Ne volim…
 • Ne mogu bez…
 • Što želi dijete u 21. stoljeću?
 • Djetinjstvo je…
 • Tko sam ja?
 • Što radim u slobodno vrijeme?

poruke1

Dječja prava

 

 • Što su dječja prava?
 • Što je Konvencija o pravima djeteta?
 • Što je potrebno svakom djetetu?
 • Moje pravo je…
 • Djeca su različita po…
 • Moj/a invalidni/a prijatelj/ica…

Djeca i odrasli zajedno

 • Što zajedno mogu djeca i odrasli?
 • Zašto odrasli trebaju poslušati djecu?
 • Što mogu odrasli naučiti od djece?
 • U čemu griješe odrasli?
 • Moja obitelj je/su…
 • Čemu služe roditelji?
 • Želim poručiti roditeljima/odraslima da…

 

poruke3Siromaštvo

 • Što je siromaštvo?
 • Gdje vidim siromaštvo oko sebe?
 • Život siromašne djece
 • Kako mogu pomoći siromašnom prijatelju/ici?
 • Zašto djeca gladuju u svijetu?
 • Moje plemenito djelo… 

Što je?

poruke4

 

 • Facebook…
 • Internet…
 • Reciklirani otpad…
 • Nuklearno oružje…
 • Bolest…
 • Zdrava hrana…
 • Zdravlje…
 • Odgoj…
 • Droga…
 • Pubertet…
 • Diskriminacija…
 • Filozofija…
 • Politika…
 • Kultura…
 • Sloboda…
 • Ljubav…
 • Sigurnost…
 • Samopouzdanje…
 • Sreća…

Tko su?

 • Moj idol je…zato što…
 • Moj junak/inja je…
 • Najbolji prijatelj/ica…
 • Volonter/ka…
 • Pedijatar/ica…
 • Indigo dijete…
 • Defektolog…
 • „Veliki ljudi“…

 Život u školi

poruke2

 • Zašto volim ići u svoju školu?
 • Zašto ne volim ići u školu?
 • Što je uspjeh u školi?
 • Što sve skriva školska torba?
 • Zašto je važno učiti?
 • Volim učiti o…
 • Najlakše naučim kada…

 Grad/općina/država u kakvom/oj želim živjeti

 • Što želim u svojem gradu/općini?
 • Što bih promijenio/la u gradu/općini gdje živim?
 • U mojoj ulici živi…
 • Da sam ja gradonačelnik/ica – načelnik/ica…
 • Ne želim grad/općinu u kojem/kojoj…
 • Da sam ja predsjednik/ica države

 Moje djetinjstvo u Društvu Naša djeca

logo_60_godina

 • Što je Društvo Naša djeca?
 • Zašto volim ići/biti u Društvo/u Naša djeca?
 • Društva Naša djeca sjećat ću se po…
 • Moja rođendanska čestitka Savezu društava Naša djeca Hrvatske za 60-ti rođendan

 

/Smjernice za provedbu akcije Poruke djece odraslima pripremila: Snježana Krpes, srpanj 2010./