Blog

Akcija “Za osmijeh djeteta u bolnici”

Druga rata namjenske donacije „Ariel“ dodjeljena bolnicama.

 

BOLNICAMA DODIJELJENA DRUGA RATA NAMJENSKE DONACIJE „ARIEL“

Odluka Koordinacijskog odbora akcije Za osmijeh djeteta u bolnici

usvojena na Sjednici dne. 27. rujna 2007. godine:

 

Radna grupa KO-a u sastavu (abecedno): Josip Grgurić, Emil Paravina, Katica Šešo, na svojim sastancima 24. i 25. rujna 2007. je najprije konstatirala:

. do objavljenog drugog po redu roka (1. rujna 2007.) zaprimljeno je 6 zahtjeva za dodjelu

namjenske donacije „Ariel“, iz ovih bolnica (redoslijedom zaprimanja zahtjeva):

(1) Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež Zagreb: ukupno 97.463,62 kune

(2) Opća bolnica Sisak, Služba za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i djece: 37.977,00 kn

(3) Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb: 20.000,00 kuna

(4) Opća bolnica Zadar, Odjel za pedijatriju:138.669,60 kuna

(5) Opća bolnica Vinkovci, Odjel pedijatrije: 64.905,00 kuna,

(6) Županijska bolnica Čakovec, Odjel pedijatrije: 18.200,00 kuna

Sveukupno: 375.215,42 kuna;

· namjenska sredstva su zatražena za ove namjene: 71,93% za opremu i investicije,

21,40% za nabavu igračaka i potrošne materijale, 5,33% za edukaciju i 1,34% za uljepšavanje prostora;

· datum poziva Prosudbene komisije ni u jednom zahtjevu nije naveden.

Razmatrajući zaprimljene zahtjeve Radna grupa je oblikovala ove svoje pristupne stavove:

· zaprimljeni zahtjevi Psihijatrijske bolnice Zagreb, Vinkovci i Čakovec po vrsti namjene (za igračke i potrošne materijale) uklapaju se u objavljena Načela za raspodjelu ovih namjenskih sredstava, ali zatraženi iznosi su previsoki u odnosu na raspoloživa sredstva iz ove rate,

· zaprimljeni zahtjevi po vrsti namjene iz bolnica: Sisak – za građevinsku stolariju-višekrilni prozori, Srebrnjak – za prenosna računala i bežični projektor s opremom, te Zadar – za kupnju bolničkih kreveta, madraca i noćnih ormarića, ne uklapaju se u objavljena Načela za raspodjelu ovih namjenskih sredstava, a i zatraženi iznosi su previsoki u odnosu na raspoloživa sredstva iz ove rate.

Zato su se za daljnje razmatranje mogli uzeti u obzir zahtjevi samo iz ove 3 bolnice: Psihijatrijska, Zagreb, Vinkovci i Čakovec, dok se isključuju zahtjevi iz ostale 3 bolnice: Sisak, Srebrnjak Zagreb i Zadar.

U daljnjem postupku Radna grupa je morala poći od ovih podataka o raspoloživim novčanim iznosima:

·   od ukupnog iznosa 1 milijun kuna za dvije godine (2007. i 2008.), u ovoj prvoj godini (2007.) može se dodijeliti polovica ukupnog iznosa, t.j. 500.000 kuna,

·   u okviru prve rate za 5 bolnica/dječjih odjela dodijeljeno je 166.673,00 kuna,

·   međutim, Radna grupa u okviru prve rate nije obračunala i troškove za polaznike Seminara (jer nije bilo uvjeta da se Seminar održi u vremenu prve rate), a ti troškovi  u okviru donacije su planirani s 25%, te nije doznačen ni iznos za Režijske troškove (troškovi telefona, faksa, poštarine, papira i drugog uredskog pribora, kopiranja, svjetla, lifta i usluge administrativnog i bankovnog poslovanja), koji su u okviru donacije planirani s 15%. Oba ova planirana iznosa obračunat će se u ovoj, drugoj rati a u okviru, dakako ukupnih raspoloživih 500.000 kuna u 2007.

Zato:

· kad se u osim već isplaćenih iznosa bolnicama u okviru prve rate, sada u okviru druge rate još obračunaju i iznosi za organiziranje Seminara i za pokriće Režijskih troškova, proizlazi da će za dodjelu namjenskih iznosa bolnicama u drugoj, ali i u trećoj rati, tj. do kraja 2007.) u odnosu na 500.000 kuna biti raspoloživo preostalih 185.827 kuna.

· radi toga Radna grupa je primorana trima bolnicama, čija se traženja uklapaju u Načela za raspodjelu donacije „Ariel“, dodijeliti manje iznose od traženih.

Nakon pomnog razmatranja potreba triju bolnica i raspoloživih novčanih mogućnosti, Radna grupa je predlažila dodjelu ovih namjenskih iznosa bolnicama u okviru druge rate:

1/ Psihijatrijskoj bolnici, Zagreb: 40.000,00 kuna,

2/ Općoj bolnici Vinkovci, Odjel pedijatrije: 36.000,00 kuna,

3/ Županijskoj bolnici Čakovec, Odjel pedijatrije: 14.000,00 kuna,

sveukupno u tri navedene bolnice: 90.000,00 kuna,

4/ osim navedenim bolnicama, iz raspoloživih sredstava 500.000, još će se pokriti troškovi:

(a) za 30 polaznika iz bolnica na prvom Seminaru za voditelje edukativno-zabavnih aktivnosti djece u bolnicama (pansion, predavači, potrošni materijal u radionicama i za set literature svakome polazniku), te

(b) planirani režijski troškovi u 2007..

Nakon toga preostali dio od 95.827 kuna dodijelit će se krajem 2007. bolnicama u okviru treće rate (rok za dostavu zahtjeva je do 1. 12. 2007.).

Koordinacijski odbor akcije Za osmijeh djeteta u bolnici prihvatio je u cijelosti ovaj izvještaj radne grupe  i u njemu predložene iznose namjenske donacije „Ariel“. Odluka će se odmah staviti u postupak i svim bolnicama koje su dostavile svoje zahtjeve u okviru druge rate namjenske donacije „Ariel“ dostavit će se posebne obavijesti.

Saznajte više o akciji Za osmijeh djeteta u bolnici.