Blog

„AKTIVIRAJ PROMJENU U SVOJOJ ZAJEDNICI“ – NEF HRVATSKE – ON LINE SASTANAK SA ZASTUPNICIMA HRVATSKE U EUROPSKOM PARLAMENTU

Krajem 2019. godine konstituiran je 1.saziv Nacionalnog foruma dječjih vijeća Eurochild Hrvatske. Nacionalni forum dječjih vijeća Eurochild Hrvatske je projekt kojeg u partnerstvu koordiniraju i provode Društvo „Naša djeca“ Opatija i Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske pod pokroviteljstvom Eurochilda koji kao dio svoje predanosti pravu djeteta da bude saslušano u svim odlukama koje ga se tiču, radi na razvoju standarda sudjelovanja djece i uključivanju djece u donošenje odluka na lokalnim, nacionalnim i europskim razinama.

Članovi 1.saziva NEF-a Hrvatske (Zabok, Opatija, Čabar, Velika Gorica, MMS-Rijeka, Nova Gradiška) imali su u srijedu, 26. kolovoza 2020. zajednički online sastanak  sa zastupnicima Hrvatske u Europskom parlamentu u okviru projekta “Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici” NEF-a Hrvatske koji polazi od ideje da djeci za razvoj građanske kompetencije nije dovoljno samo znanje o ljudskim pravima, političkim pojmovima i procesima, već im treba omogućiti prakticiranje demokratskih načela unutar školskoga života i društvene zajednice. Projekt “Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici” NEF-a Hrvatske je podržan sa 4.455 Eura financijske podrške Island, Lihtenštajn i Norveška u okviru EGP i Norveških grantova.“

Na sastanku su sudjelovali članovi 1.saziva NEF-a Hrvatske, gđa. Abraham – Savjetnica kabineta potpredsjednice Europske komisije gđe. Šuice, zadužene za dječja prava i komunikaciju, zastupnici Hrvatske u Europskom parlamentu gsp. Sokol i gsp. Ressler, pravobraniteljica za djecu RH gđa. Pirnat Dragičević, dopredsjednica Saveza DND Hrvatske gđa. Sanja Škorić te voditelji NEF-a Hrvatske.

Tema sastanka bila je vezana uz stanje dječjih prava danas u Europi i svijetu.

Sastanak je otvorila Sanja Škorić, tajnica DND Opatija, dopredsjednica Saveza DND Hrvatske koja je naglasila kako je aktivno sudjelovanje djece u životu svojih gradova, država i Europe važan preduvjet za stvaranje prijateljskih zajednica za djecu. Upravo su lokalne zajednice najprikladnije za poticanje i razvijanje aktivnog dječjeg sudjelovanja. Sudjelovanje djece i mladih, posebice sudjelovanje u lokalnim sredinama, ključno je pitanje društvenog razvoja 21. stoljeća.

Kao uvod u temu članovi NEF-a Hrvatske sve prisutne upoznali su s radom NEF-a Hrvatske i zaključcima s 1. susreta NEF-a Hrvatske što se u prosincu 2019. godine održao u Opatiji; predstavili su projekt „Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici“-NEF Hrvatske; „Dječja prava na prvom mjestu“- kampanja 1. saziva NEF-a Hrvatske te istraživanje Eurochilda i UNICEF-a „Europa kakvu djeca žele“.

Gđa. Abraham – Savjetnica kabineta potpredsjednice Europske komisije gđe. Šuice, zadužene za dječja prava i komunikaciju NEF-ovcima je ukratko predstavila dva važna dokumenta Europskog parlamenta koji su u nastajanju Garancije za djecu i Strategije EU-a za prava djeteta. Nakon izlaganja gđe. Abraham članove NEF-a interesiralo je hoće li svi dokumenti za djecu biti djeci predstavljeni i napisani na djeci prijateljskom jeziku, hoće li i koliko djeca biti uključena u njihovu izradu te gdje ona vidi Europsku uniju što se tiče dječjih prava za 5 do 10 . godina.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević osvrnula se na rad Mreže mladih savjetnika i probleme s kojima se djeca i njihove obitelji susreću danas, naglasivši posebno probleme nastale u vrijeme pandemije COVID 19.

Zastupnici  gsp. Sokol i gsp. Ressler odgovarali su na pitanja članova NEF-a u kontekstu aktualne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 o stavu i iskustvima europskih država vezano za početak nove školske godine i održavanju nastave, balansiranju poslovnih obveza roditelja i obiteljskih obveza, pogotovo kad su u pitanju obitelji s mlađom djecom, kako EU može ojačati dječju participaciju u sustavu školstva, migrantima, kakvu pomoć daje EU obiteljima imigranata za bolje živote i nužne stvari, kako na nivou EU možemo spriječiti diskriminaciju među djecom, na koji način se misli kontrolirati i osigurati zdravstveno stanje učenika koji prebivaju u učeničkim domovima koji dolaze iz različitih dijelova Hrvatske, a za vikend se vraćaju svojim domovima, kakvi su planovi Europske unije vezani uz unapređivanje kvalitete života djece u slabo naseljenim krajevima te život djece s teškoćama u vrijeme COVID 19.

Svoje pitanja NEF-ovci su zaključili pozivom zastupnicima da učine što više mogu da se glas djece u Europi više čuje i uvaži.