Blog

AKTIVNOSTI DJEČJIH VIJEĆA HRVATSKE U OKVIRU PROJEKTA DJEČJA VIJEĆA – Aktivno sudjelovanje djece u životu zajednice Saveza DND Hrvatske i Ministarstva socijalne politike i mladih

NATJEČAJ  ZA NAJ-PROJEKTE  DJEČJIH VIJEĆA

Savez društava Naša djeca Hrvatske objavljuje već sedmi put za redom natječaj za Naj-projekt Dječjih vijeća.

Savez društava Naša djeca Hrvatske u okviru djelovanja u Središnjem koordinacijskom odboru akcije Gradovi i općine – prijatelji djece i ove godine raspisuje Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća Hrvatske u želji da se potiču aktivnosti i projekti Dječjih vijeća i aktivna dječja participacija u zajednicama u kojima se provodi ovaj oblik dječjeg sudjelovanja.

Sredstva za provedbu projekta „Aktivno sudjelovanje djece u životu zajednice“ u okviru kojeg je jedna od projektnih aktivnosti Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća osigurana su iz financijske potpore Ministarstva socijalne politike i mladih za projekte usmjerene djeci koji će donijeti korist cjelokupnoj zajednici, stvarajući tolerantne, nenasilne i sigurne zajednice međusobnog poštivanja i povjerenja te ostvarivanja dječjih prava.

Prijavljene projekte vrjednovat će Povjerenstvo u čijem sastavu, osim odraslih članova, će biti i dvoje djeca.

Svim sudionicima Natječaja dodijelit će se priznanja za sudjelovanje, a 2 najuspješnija projekta Dječjih vijeća bit će i posebno nagrađena.

Proglašenje najuspješnijih projekata predviđa se u okviru Kampa Dječjih vijeća ovog proljeća u Zaboku.

Ovim putem pozivamo, još jednom, sva Dječja vijeća Hrvatske da osmisle i prijave svojeparticipacijske projektne prijedloge za aktivnosti koje će ostvariti do  15. travnja 2016. godine.

Rok prijave prijedloga projekata dječje participacije je  do  30. travnja 2016. godine.

U privitku Vam dostavljamo:

(a) Kriterije Natječaja u kojem ćete naći sve informacije relevantne za pripremu i provedbu projekata participacije s djecom,

(b) Radni materijal o tomu kako uspješno planirati i pisati projekte za mlade vijećnike

(c) Obrazac za prijavu projekata.

Želja nam je da kroz ovu aktivnost dodatno osnažite rad svojeg Dječjeg vijeća te osmislite i provedete uspješne projekte kojima se pridonosi dobrobiti djece i donošenju odluka za ljepši život djece u vašoj lokalnoj zajednici te razvoju dječje participacije.

KRITERIJI ZA PRIJEDLOGE PROJEKTA DJEČJIH VIJEĆA HRVATSKE

 

 1. Projekt koji se prijavljuje treba biti participacijski projekt – projekt u kojem su djeca direktno uključena u donošenje odluka na teme bitne za njihov život i odrastanje te bi projekt trebao:
 • obuhvatiti planiranje s djecom i za djecu tako da se preporučuje da se djeca uključe već u prvoj fazi nastanka projekta
 • osvijestiti važnost, potrebu i korisnosti dječje participacije
 • voditi računa da su djeca ta koja najbolje znaju svoje potrebe i probleme te se u osmišljavanju projekta treba i polaziti od njihovog stajališta
 • dati djeci vodeću ulogu u procesu osmišljavanja i pokretanja projekta dok je uloga odraslih samo pružanje potpore djeci
 • poticati i ostvariti suradnju i partnerstvo djece i odraslih u osmišljavanju i izvedbi projekta

 

 1. Pri razmatranju i odabiru tema (problema, potrebe, stanja, područja dječjeg života) za projekt dječje participacije preporučuje se uzeti što konkretniju i pojavu povezanu sa svakodnevnim životom djece u zajednici jer djeca najbolje znaju i osjete što žele i što im je potrebno.

 

 1. Kod definiranja sadržaja projekta i njegovih ciljeva potrebno je obratiti pozornost da se ovim projektom dječje participacije:
 • promiču dječja prava
 • razvija dječja participacija u lokalnoj zajednici
 • razvija tolerancija, međusobno razumijevanje i nenasilno rješavanja sukoba
 • potiču interkulturalne vrijednosti i pravo djece na različitost bez obzira na spol, nacionalnost, rasu, jezik, kulturu i socijalni status
 • gradi suradnja i partnerstvo između djece i odraslih

 

 1. Veći dio prijavljenog projekta trebao bi biti ostvaren do 15. travnja 2016. godine. Projektom može biti provedena i jednokratna aktivnost koja će doprinijeti ostvarivanju potreba ili rješavanju konkretnog problema djece unutar vaše zajednice. Na Natječaj se ne mogu prijaviti projekti Dječjeg vijeća koji su već realizirani prijašnjih godina, već projekti koji će se realizirati do 15. travnja 2016. godine.

 

 1. Svi prijedlozi projekata bit će vrjednovani od strane natječajnog povjerenstva sastavljenog od odraslih članova i djece. Dva najoriginalnija, najkreativnija i najkvalitetnije osmišljena prijedloga projekta s konkretnim rezultatima u korist djece (ciljane skupine) bit će nagrađena od strane organizatora (Saveza društava Naša djeca Hrvatske) uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, simboličnom nagradom, i to za projekte djece usmjerene razvijanju tolerancije, nenasilnom rješavanju sukoba i promicanju prava djece te projekte za djecu usmjerene prevenciji svih oblika ovisnosti kod djece i podizanje razine svijesti o štetnosti droga, alkohola, cigareta, kockanja, prekomjernog korištenja računala, facebook-a.

 

 1. Svako pojedino Dječje vijeće – sudionik u Natječaju može prijaviti samo jedan prijedlog projekta. Prijedlozi projekta dostavljaju se na Obrascu opisa projekta kojeg možete preuzeti na web stranicama Saveza DND: savez-dnd.hr.

 

 1. Rok prijave za prijedloge Vaših projekata dječje participacije do 30. travnja 2016. godine. Obrazac opisa projekta s podacima o Dječjem vijeću i kontakt osobama dostaviti na adresu: Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Amruševa 10/IV, 10000 Zagreb (s naznakom „Naj-projekt Dječjeg vijeća“). Uz pismeni primjerak obvezatno je dostaviti i prijedlog projekta u elektronskom obliku (na CD-u). Svoje prijedloge možete dostaviti i elektronski na e-mail: sanja@savez-dnd.hr

 

 1. Molimo Vas da vodite računa o podnošenju izvješća. Sva Dječja vijeća koja prijavljuju projekte trebaju dostaviti opisno izvješće o provedenim aktivnostima i uključenim korisnicima do 30. travnja 2016. u Savez društava Naša djeca Hrvatske, na gore navedenu adresu ili na e-mail adresu: sanja@savez-dnd.hr za potrebe izvještavanja Ministarstvu socijalne politike i mladih.

KAKO USPJEŠNO PLANIRATI PROJEKT DJEČJE PARTICIPACIJE?

Za uspješno provođenje projekata potrebno ih je unaprijed dobro isplanirati te uzeti u obzir sve resurse koje imamo kao i moguće poteškoće na putu. Dobar projekt uvijek je usmjeren na stvarne potrebe i konkretne probleme koji postoje u nekoj zajednici ili za određenu skupinu ljudi.

Kada želimo promicati dječja prava i potrebe i rješavati probleme djece u zajednici, od velike je važnosti uključiti djecu i pitati ih za njihovo mišljenje i viđenje rješenja. Potrebno je također  razmišljati o tome kako su ljudi različiti i imaju svoje vrijednosti i poglede koji se mogu razlikovati od naših. Tako i odrasli i djeca mogu imati iste želje za dobrobit zajednice, ali to izražavaju drugim riječima i vide različite načine djelovanja.

Budući da djeca i odrasli često puta imaju različite percepcije, važno je dozvoliti i jednima i drugima da iznesu svoje mišljenje; naučiti slušati jedni druge i pokušati razumjeti različita stajališta. Stoga treba puno razgovora, timskog rada, razumijevanja i uvažavanja kako bi se usuglasila različita mišljenja i zajedničkim snagama osmislila najbolja rješenja koja se mogu dalje pretvoriti u konkretan projekt i predstaviti zajednici i potencijalnim partnerima i donatorima kako bi nam i oni pomogli u ostvarivanju naših ciljeva.

 KORACI U PROMIŠLJANJU I PISANJU PROJEKTA

ZAJEDNIČKI RAD

1. djeca zajedno sa svojim voditeljem/mentorom Dječjeg vijeća i drugim odgovornim osobama u zajednici od samog početka sudjeluju u stvaranju plana projekta

 

 1. PROCJENA POTREBA
 • prvi korak je diskusija o potrebama i problemima djece u vašoj zajednici te istraživanje istog kao i prikupljanje informacija o postojećim programima i dječjim inicijativama
 • pri tome treba voditi računa o uvažavanju specifičnih prava i potreba sve djece u zajednici bez obzira na spol, socijalnu, kulturnu, etničku pripadnost
 • Započnite „oluju ideja“, dopustite da svi iznesu prijedloge (bez obzira koliko vam se činili malim ili velikim, važnim ili manje važnim) te ih sve zapišite i prodiskutirajte;

Primjeri pitanja koja vam mogu pomoći u promišljanju:                                                                                  –                              Koje probleme imaju različite skupine djece u vašoj zajednici?

 • Što vam nedostaje u vašem mjestu?
 • Kakve su vam škole, igrališta?
 • Uvažava li se u vašoj zajednici mišljenje djece?
 • Igraju li se sva djeca zajedno?
 • Uvažavaju li sva prava drugih (u razredu, u ustanovama za djecu, na javnim mjestima)?
 • Kako i gdje provodite slobodno vrijeme?
 • Istražite mišljenje djece u vašoj zajednici, propitajte jesu li to problemi i potrebe koji stvarno postoje u zajednici ili među određenom skupinom djece?
 1. CILJ PROJEKTA
 • definirati ciljeve projekta; pri tome pazite da je u skladu s kriterijima Natječaja
 • Što želimo promijeniti? Čemu želimo doprinijeti?
 • djeca bi sama trebala osjetiti i prepoznati korisnost projekta za njih i njihove potrebe
 • opći cilj kojemu želimo doprinijeti može biti vrlo širok i ne očekuje se da će projektom biti ostvaren; međutim specifične ciljeve koje si postavimo u projektu moraju biti konkretni i izvedivi da se na kraju odrađenog projekta može reći da smo ih uspjeli ostvariti; naši specifični ciljevi trebaju biti usmjereni na opći cilj; savjetujemo vam da budete realni dok si postavljate ciljeve; možete imati samo jedan specifični cilj koji ne mora biti velik, važno je samo da ga možete ostvariti i da je koristan za zajednicu i djecu/osobe kojoj je namijenjen

 

 1. CILJANA SKUPINA
 • definirati ciljanu skupinu
 • Na koga će projekt utjecati? Kome će koristiti/pomoći?
  1. VODITELJ/ICA PROJEKTA
  • odrediti voditelja projekta – osobu koja će koordinirati aktivnostima, paziti na rokove koji su postavljeni, podsjetiti osobe odgovorne za pojedine aktivnosti na njihove zadatke

   

  1. PARTNERI I SURADNICI
  • pronaći potencijalne partnere i suradnike u zajednici (direktno ili indirektno uključiti institucije, udruge, stručnjake, roditelje, ostale građane koji mogu pomoći u ostvarivanju ciljeva projekta)
  • Tko vam može pomoći u ostvarivanju vašeg cilja? Na koji način ćete ih uključiti?
  • raspitati se s kim možete kontaktirati od potencijalnih partnera/suradnika, raspitati se o njihovoj mogućnosti sudjelovanja i dogovoriti na koji način vam mogu pomoći u ostvarivanju ciljeva i aktivnosti projekta i koja su njihova očekivanja pri tome
  1. AKTIVNOSTI
  • izraditi plan aktivnosti kojima ćete ostvariti vaš zadani cilj
  • Koje sve konkretne radnje trebate poduzeti da bi postigli vaš cilj? Tko to treba činiti?
  • odrediti tko će, kada i kako izvršiti pojedinu aktivnost
  • aktivnosti dovode do rezultata kojima postižemo ciljeve
  • aktivnosti trebaju biti izvedive i moramo predvidjeti tko će ih moći ostvariti i možemo li osigurati sve resurse i uvjete da ih provedemo
  • ne treba si postaviti previše aktivnosti kako bi ih sve mogli provesti, ali treba ih detaljno isplanirati

   

  1. TRAJANJE PROJEKTA
  • predvidjeti vrijeme trajanja projekta i određenih aktivnosti
  • Kada započinje provođenje projekta? Kada završavaju sve aktivnosti projekta?
  • Predvidjeti vrijeme provođenja svih aktivnosti i akcija predviđenih u projektu

   

  9.REZULTATI PROJEKTA

  • Koji su konačni očekivani rezultati vašeg projekta?
  • Koja je promjena ili doprinos u zajednici ili za određenu skupinu djece nastao upravo zbog provođenja vašeg projekta?
  • Rezultati trebaju proizlaziti iz ciljeva koje ste postavili, a postižu se ostvarivanjem predviđenih aktivnosti

   

  10.MEDIJSKA PREZENTACIJA

  • sve faze planiranja i provedbe projekta treba prezentirati lokalnim medijima putem pisanih obavijesti i po mogućnosti direktnim kontaktom s novinarima te ih pokušati uključiti u dio aktivnosti projekta
  • ako u vašoj zajednici postoje djeca uključena u novinarske grupe bilo bi korisno i njih uključiti u prezentaciju projekta
  • mediji trebaju biti podrška ciljanim skupinama te organizatorima u zagovaranju dječjih prava, senzibiliziranju javnosti za temu projekta, senzibilizaciji potencijalnih donatora i sponzora za prikupljanje sredstava za provedbu projekta

   

  11.PLANIRANJE RESURSA

  • istražiti koliko je novčanih sredstava potrebno za provedbu svih aktivnosti
  • istražiti koje aktivnosti se mogu odraditi volonterski
  • istražiti moguće izvore financiranja; kontaktirati osobe koje vam u tome mogu pomoći
  • predvidjeti i osigurati dostupnost prostoru i tehničkoj opremi potrebnoj za provođenje projekta

   

  1. EVALUACIJA
  • Kako ćete znati da je projekt bio uspješan? Na koji ćete način to dokazati?
  • Evaluacijom projekta uviđamo jesu li provedene sve predviđene aktivnosti, jesu li postignuti ciljevi i zadani rezultati
  • Najjednostavnije je, ali potrebno, sastaviti izvješće u kojem se opisuju provedene aktivnosti i njihova uspješnost, navode osobe i ciljane skupine koje su bile uključene i zahvaćene projektom, promjene koje su postignute itd.
  • Možete sastaviti i upitnik o zadovoljstvu i korisnosti aktivnosti i projekta koji će ispuniti osobe zahvaćene njima, možete napraviti kratku reportažu o aktivnostima i osobama uključenim u projekt
  • Dostaviti izvješće o provedenom projektu.
  • OVDJE MOŽETE PREUZETI PRIJAVNI OBRAZAC: