Blog

AKTIVNOSTI DND TRGOVIŠĆE U 2013. GODINI

Društvo Naša djeca iz Velikog Trgovišća osnovano je 2006. godine, a aktivno djeluje od listopada 2010. godine kada je na Izbornoj skupštini za predsjednicu Društva izabrana Gordana Pavlinić na mandat od četiri godine. Društvo se u svojemu radu rukovodi Statutom.

Do aktivnog rada DND-a u općini Veliko Trgovišće nije bilo udruge koja bi brinula o promicanju prava i potreba djece te kontinuirano na različite načine organizirala slobodno vrijeme djece. Moto DND-a je „Za djecu, o djeci, sa djecom“.

I. ORGANIZACIJA DJELOVANJA I FINANCIRANJE

DND Veliko Trgovišće nema svojeg prostora pa se uglavnom aktivnosti koje društvo provodi cijele godine održavaju u prostoru Dječjeg vrtića Rožica gdje se nalazi i prostor za predstavljanje. Osim toga koristimo i prostor OŠ (uglavnom za rad Dječjeg foruma i edukativne radionice i predavanja), a za veća okupljanja djece, roditelja i građana prostor Doma kulture.

S obzirom na takvu situaciju kao i nedostatak osnovne informatičko komunikacijske opreme, koristi se mobilni telefon predsjednice Društva te oprema DV Rožica.

U financijskom smislu DND svake godine prije donošenja općinskog proračuna dostavlja Plan prihoda i rashoda temeljem čega Općina potom potvrdi doznačivanje sredstava za određene aktivnosti koje se provode i za koje je potreban barem minimum materijalnih sredstava.

Jedan od najvećih zadaća i planova Društva je potaknuti lokalnu zajednicu na uređenje i opremanje dječjeg parka jer ga mjesto nema. Vjerujemo da smo uspjeli senzibilizirati sredinu za ispunjenje te potrebe. Vjerujemo da će općina u narednoj godini pristupiti realizaciji projekta  društva „Želiš li pomoći svima reci – darujmo mjesto za igru djeci“. Iako se apliciralo u neke natječaje i projekte isti nisu prošli pa se predviđa izdvajanje potrebnih sredstava iz godišnjeg proračuna opčine za tu namjenu, ali i daljnja apliciranja na ponuđene projekte i natječaje.

Najveći problem s kojim se DND Veliko Trgovišće susreće svakako je manjak volontera koji bi participirali u sadržajima koji se provode za djecu i sa djecom, pa je stvaran broj (unatoč broju od 30-tak članova) onih koji aktivno sudjeluju u radu Društva minimalan i opterećujući za iste. To je dijelom stoga što članovi volonteri i voditelji imaju cjelodnevne obveze na fakultetu ili školi. Takva je situacija ove godine bila i sa vođenjem Dječjeg foruma, a izostalo je i participiranje tajnika pa se očekuje i drugačija struktura na izbornoj skupštini u listopadu 2014. godine.

Održana je i godišnja skupština Društva Naša djeca Veliko Trgovišće na kojoj je predsjednica podnijela izvještaj o radu u 2012. godini, te predložila Plan rada i aktivnosti za 2013. godinu. Uz prezentaciju novog loga i mota DND-a, istaknuto je da je s radom započela Igraonica za predškolsku djecu naziva “Cin, can,cvrgudan”, koja od samog početka okuplja 20-tak polaznika. Uz jednoglasno donošenje Izvještaja o radu DND-a u 2012. godini, prihvaćen je i prijedlog rada i aktivnosti u 2013.godini, koji sadrži slijedeće projekte aktivnosti: organiziranje “Malog proljetnog sejma” u mjesecu svibnju, osnivanje Dječjeg vijeća s ciljem participacije djece u lokalnoj zajednici, organiziranje zimovanja za djecu, izrada internetske stranice DND-a te pronalaženje mogućnosti vlastitog prostora za djelovanje Dječjeg foruma, igraonice i ostalih aktivnosti društva.

Novi program DND-a je ŠKOLICA BALETA I SUVREMENOG PLESA koju  za djecu od 4 do 12 godina provodi privatna škola “ART AKADEMIJA”. Program se provodi u poslijepodnevnim satima u prostoru Osnovne škole jednom u tjednu.

II. PROVEDENE AKTIVNOSTI (kronološkim redom)

1. FAŠNIČKI TANC, veljača 2013. godine

2. HUMANITARNI KONCERT, travanj 2013.

3. PRVI MALI DJEČJI SEJEM (u svibnju, povodom Međunarodnog dana obitelji)

dndvt1

dndvt2

 4. DAN IGARA (u rujnu 2013.)

dndvt3

5. OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DJEČJEG TJEDNA POD MOTOM „LjUBAV DJECI PRIJE SVEGA“ (listopad 2013.)

dndvt4

6. PREDAVANJE ZA OSNOVCE S TEMOM „SIGURNO NA INTERNETU“ ORGANIZIRALI SMO U OSNOVNOJ ŠKOLI U SURADNJI S OBITELJSKIM CENTROM KZŽ, POVODOM DANA KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA

dndvt5

 7. ORGANIZIRANI DOČEK SVETOG NIKOLE U DOMU KULTURE (prosinac 2013.)

dndvt6

Tijekom cijele godine za djecu predškolskog uzrasta provodili smo igraonicu naziva „Cin, can, cvrgudan“, jednom u tjednu u prostoru DV Rožica, a istu je vodila predsjednica jer je po struci odgojitelj-mentor.

III. SURADNJA I PREDSTAVLJANJE

DND Veliko Trgovišće surađivalo je najviše sa spomenutim Dječjim vrtićem Rožica, Osnovno školom, mjesnom Udrugom Pony, te kazališnom družinom „Šareni svijet“. Također je dobra suradnja bila sa Općinom u vidu osiguravanja sredstava nužnih za osnovno djelovanje društva i u vidu osiguravanja prostora za sadržaje koji su okupljali veći broj posjetitelja. Također smo surađivali sa ostalim DND-ma s područja županije te se odazivali pozivima na radionice i likovnu koloniju.

Mediji su kontinuirano informirani o našem radu kojeg su popratili najavama i člancima u tiskovinama. „Prvi mali dječji sejem“ kao manifestaciju za Društva Naša djeca s područja županije popratila je i televizija.