Blog

BLIŽI SE DATUM GODIŠNJEG TEMATSKOG SAVJETOVANJA “ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI”

KOORDINACIJSKI ODBOR AKCIJE  Za osmijeh djeteta u bolnici

kojeg čine predstavnici  Saveza društva Naša djeca Hrvatske, Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Pedijatrijskog društva hrvatske udruge medicinskih sestara te predstavnici iz ministarstava zdravstva;  znanosti i obrazovanja;  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva  Vas na tematsko godišnje savjetovanje DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U BOLNICI 5. listopada 2017., u četvrtak, u 11.00 sati Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb.

 

Program Savjetovanja

 11.00 – 11.15 – Otvaranje savjetovanja Prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza

društava Naša djeca Hrvatske i Koordinacijskog odbora akcije Za osmijeh djeteta u bolnici

 11.15 – 11.30 – Pozdravna riječ domaćina – Zoran Bahtijarević, dr.med., ravnatelj Klinike

 11.30 – 11.45 – Djeca  s teškoćama u razvoju u bolnici – dr. sc.  Irena Slaviček, mag. rehab. educ.

11.45 – 12.00 – Poremećaji iz autističnog spektra – pristup djetetu hospitaliziranom na

dječjem bolničkom odjelu – Ljubica Paradžik, dr.med.; Mia Antić, dr.med.;  

doc.dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.

 12.00 – 12.15 – Obilježja komunikacije djece s jezično-govornim poremećajima – doc. dr. sc. 

  Katarina Pavičić Dokoza, mag. logopedije

 12.15. – 12.30 – Emocionalni i ponašajni poremećaji u djece – pristup djetetu hospitaliziranom

na pedijatrijskom odjelu – doc.dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.; Mia  

Antić, dr.med.; Ljubica Paradžik, dr.med.

 12.30 – 12.45 – Specifičnosti u pristupu s djecom oštećena vida u bolnici – Andreja Moslavac,

 mag. rehab. educ.

 12.45 – 13.00 – Motorički govorni poremećaji i postupci kod djece s cerebralnom paralizom

 Mirjana Ivkić, prof. logoped

 13.00 – 13.15 – PAUZA

13.15 – 13.30 – Djeca s oštećenjem sluha – izv. prof. dr. sc.   Adinda Dulčić

13.30 – 13.45 – Cerebralna paraliza i registar djece s cerebralnom paralizom – Dolores

 Petrović, dr. med., specijalist pedijatar-neuropedijatar

 13.45 – 14.00 – Dijete s višestrukim teškoćama u bolnici – cerebralna paraliza i intelektualna

                         onesposobljenost – mr. sc. Snježana Bilać;  mr. Tatjana Puljiz

14.00 – 14.15 – Neurorizična djeca – dijagnostika i praćenje – Katarina Bošnjak Nađ, dr. med.,

 specijalist pedijatar-neuropedijatar

 14.15 – 14.30 – Rehabilitacija neurorizične djece i terapijski pristup kod djece s cerebralnom

                         paralizom – Mirna Tomašković, dr. med.

14.30 – 15.00 – Rasprava i zaključci

 Molimo sve predstavnike bolnica uključene u akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“ i ostale sudionike  da  svoj dolazak OBAVEZNO PRIJAVITE do petka 29.9.2017. u Savez društava Naša djeca Hrvatske, na telefone 01/49 22 959  ili   01/ 49 22 957 ili na e-mail adrese: anna@savez-dnd.hr ili na lana@savez-dnd.hr radi tehničke pripreme i organizacije Savjetovanja.

Kotizacija  nije predviđena, a putne troškove sudionika snose ustanove i organizacije koje šalju svoje predstavnike.

Molimo da se pri dolasku javite  na info pult (ispred  Velike predavaonice) kako biste dobili svoje radne materijale.