Blog

BROJNE DJEČJE AKTIVNOSTI U LIPIKU

U Gradu Lipiku, koji se ovog ljeta uključio u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ vrijedno se i aktivno radi na aktivnostima za djecu o kojima su nas obavijestili koordinatori Akcije. Održana je sjednica koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, podijeljene su diplome nogometnog kampa, započela je nova školska godina, mladi čuvari prirode bili su aktivni, nagrađeni su najuspješniji učenici, a u okviru Dana policije održan je Sajam mogućnosti i otvorena vrata policije.  Više o ljetnim i jesenskim aktivnostima možete vidjeti na sljedećim linkovima: 

 

http://www.lipik.hr/?vrsta=2 <http://www.lipik.hr/?vrsta=2&kat=1&page=2&id=582> &kat=1&page=2&id=582

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.630751653690738.1073741835.560243857408185 <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.630751653690738.1073741835.560243857408185&type=1> &type=1

http://www.lipik.hr/?vrsta=2 <http://www.lipik.hr/?vrsta=2&kat=1&page=5&id=544> &kat=1&page=5&id=544

http://www.lipik.hr/?vrsta=2 <http://www.lipik.hr/?vrsta=2&kat=1&page=2&id=581> &kat=1&page=2&id=581

http://www.lipik.hr/?vrsta=2 <http://www.lipik.hr/?vrsta=2&kat=1&page=1&id=598> &kat=1&page=1&id=598

http://www.lipik.hr/?vrsta=2 <http://www.lipik.hr/?vrsta=2&kat=1&page=1&id=600> &kat=1&page=1&id=600

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.584445941678918.1073741916.402056846584496 <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.584445941678918.1073741916.402056846584496&type=1> &type=1

 http://www.lipik.hr/?vrsta=2&amp;id=605

 http://www.lipik.hr/?vrsta=2&amp;id=604