$0.00 donated
0 Donors

Postoji pravo i potreba djece da se djeca slobodno udružuju i tako ostvaruju svoju dobrovoljno organiziranu skupinu i društvenu aktivnost u slobodnom vremenu. Dječje udruživanje i djelovanje omogućuju i postojeći međunarodni dokumenti. Programi dječjeg udruživanja u svijetu i u nas pridonose zadovoljavanju iskazanih osobnih, skupnih i društvenih interesa te otkrivanju, usmjeravanju i razvijanju sklonosti i sposobnosti djece. Pružajući djeci ono što ona ne dobivaju u obitelji ni u školi, djeca osobnom angažiranošću i inicijativama stječe specifična znanja, vještine i navike, iznimno dragocjene za cijeli kasniji život.

Sa željom da se programska dječja aktivnost proširi novim sadržajima Savez DND Hrvatske započinje novu aktivnost u slobodnom vremenu djece na području prava djeteta i odgoja za mir i međunarodnu suradnju.

Prvi Dječji forumi u Republici Hrvatskoj osnovani su 1992. godine.

Trenutno u Hrvatskoj djeluje 50 Dječjih foruma.

Dječji forumi obuhvaćaju dječju aktivnost u njihovom slobodnom vremenu kao oblik dobrovoljno organizirane skupne aktivnosti djece starije osnovnoškolske dobi, jedna od mogućnosti da djeca na poseban, privlačan i koristan način upoznaju svoja prava i temeljne ideje demokratskog svijeta, da se uključuju u njih i pridonose njihovu promicanju.

U Dječjim forumima djeca razmatraju odabrane teme i pitanja važna za ukupni život, o tome iznose svoja mišljenja, zahtjeve i prijedloge, apele i prosvjede, te na toj osnovi dogovaraju, poduzimaju i realiziraju svoje akcije i aktivnosti.