Blog

CHILD IN THE CITY – NAJAVA KONFERENCIJE

Od 26. do 28. rujna 2012. godine u Zagrebu će se održati međunarodna 6. Konferencija Child in the City/Dijete u gradu 2012.

Od 26. do 28. rujna 2012. godine u Zagrebu će se održati međunarodna 6. Konferencija Child in the City/Dijete u gradu 2012. Konferenciju organiziraju Europska mreža grad prijatelji djece/ European Network Child Friendly Cities i Zaklada Dijete u gradu/Child in the City Foundation uz partnersku i organizacijsku suradnju domaćina grada Zagreba i Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece.

Glavne četiri teme Konferencije u Zagrebu su:

§ Igra: Kako planirati i ostvarivati dječje pravo na igru u gradovima prijateljima djece? Posebice nam je želja dati na važnosti, čak i više, utjecati na planiranje i potrebu djece da imaju dovoljno vremena za igru.

§ Dječja prava: Kako provoditi dječja prava te informirati o njima u gradovima prijateljima djece? Konvencija UN-a o pravima djeteta još jedan je izazov za gradove prijatelje djece. Svaki građanin trebao bi biti svjestan važnosti te Konvencije i njezina utjecaja na lokalne politike.

§ Zdravlje: Kako osigurati fizičko, socijalno, mentalno i emocionalno zdravlje djece u gradovima prijateljima djece? Izazov ove teme je integracija tih različitih aspekata zdravlja. Osim psihičkog zdravlja, pozornost je stavljena na mentalno zdravlje, čak više globalno (općenito) na socijalno zdravlje djece.

§ Međugeneracijski razvoj: Kako omogućiti istinsku međugeneracijsku interakciju u našim gradovima prijateljima djece? Djeca ne žele biti isključena skupina građana od ostalih skupina (npr. starije osobe). Stoga pojam međugeneracijske solidarnosti je više od ukrasa. Ona je ključna društvena vrijednost. 

Radni jezik Konferencije je engleski i hrvatski.

Prijave sažetaka za izlaganja:

Programski odbor Konferencije poziva na prijavu sažetaka za znanstvene radove i izviješća o dobroj praksi na ove teme koje će se zaprimati do 15. veljače 2012. Više informacija o samoj Konferenciji, obliku sažetka te samu Prijavnicu možete naći na mrežnoj stranici www.childinthecity.com.

Kotizacije:

Redovne kotizacije za prijave do 31. svibnja iznose 560 EUR, a nakon 1. lipnja 660 EUR.

Konferencija Child in the City/Dijete u gradu je nadahnjujući europski pokret kojim se promiče implementacija UN-ove Konvencije o pravima djeteta na lokalnoj razini. Do sada je održano 5 Child in the City/Dijete u gradu konferencija i to u Brugesu, Londonu, Stuttgartu, Rotterdamu i Firenci.

Sudjelovanje na konferenciji Child in the City/Dijete u gradu je izvrsna mogućnost da iznesete i podijelite svoja dugogodišnja iskustva i kvalitetne inicijative na razini gradova i općina, nadležnih tijela i organizacija civilnog društva koje provodite na području zaštite dječjih prava i provedbi nacionalnih i lokalnih planova i strategija za djecu.

Ujedno je Konferencija mjesto gdje će te dobiti uvid te prikupiti nove informacije, saznanja od ostalih sudionika iz cijelog svijeta, a koje doprinose širenju i razvoju ideje gradova i zajednica prijatelja djece.Zato je vrlo važno i vrijedno da na Konferenciji koja se održava u Hrvatskoj, svi zajedno prezentiramo hrvatska iskustva u europskom kontekstu.

Vjerujemo kako će nas ova Konferencija u Zagrebu još više međusobno povezati i otvoriti prostor novim idejama za rast, razvoj i zaštitu djece.