Blog

„DAJ 10 ZA DJEČJA PRAVA“

U ponedjeljak, 17. studenog 2014. s početkom u 11:00 sati u Villi Angiolina u Opatiji održat će se potpisivanje svečane izjave. Potpisnici ove svečane izjave su Grad Opatija, kojeg zastupa gradonačelnik gosp. Ivo Dujmić i Dječje gradsko vijeće Grada Opatije, koje zastupa dječja gradonačelnica Petra Peloza. Uvjereni da je, sukladno osnovnim ciljevima akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece“, samo udruženim i usklađenim djelovanjem moguće učiniti najviše za dobrobit djece na lokalnoj razini, smatrajući izuzetno vrijednom inicijativu Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije, koje povodom obilježavanja 25. godina od usvajanja Konvencije UN-a o pravima djeteta, želi istaknuti važnost primjenjivanje odredaba najvažnijeg svjetskog dokumenta o djeci u donošenju svakodnevnih odluka u Gradu Opatiji koji s ponosom nosi počasnu i obvezujuću titulu „Grad Opatija prijatelj djece“, veliki i mali gradonačelnik/ca potpisati će svečanu izjavu.

Istoga dana (17. studeni), u popodnevnim satima (17:30 sati), u Galeriji Laurus u Lovranu održat će se svečano otvorenje izložbe dječjih radova pod nazivom “Daj 10 za dječja prava“ kojom će se također obilježiti 25 godina usvajanja Konvencije UN-a o pravima djeteta. Domaćin izložbe je Društvo “Naša djeca“ Opatija – ogranak Lovran, a na izložbi biti će predstavljeni radovi na temu dječjih prava u okviru radionica koje su se provodile u školama, vrtićima i prostorijama DND-a Opatija. Ovom izložbom promovira se stav o važnosti poštivanja i osvješćivanja o dječjim pravima i interesima te poboljšanju uvjeta odrastanja djece. Izložbom se ujedno obilježava 15 godina trajanja akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece“, 20 godina rada Dječjih foruma u DND-u Opatija te pruža potpora Općini Lovran u dobivanju tog počasnog i obvezujućeg naziva. Izložba biti će otvorena do 08. prosinca 2014.

Ostale aktivnosti povodom 25 godina usvajanja Konvencije UN-a o pravima djeteta:

17.11.2014. – “Daj 10 za dječja prava“

VILA ANGIOLINA OPATIJA, 11,00 SATI – Potpisivanje svečane izjave povodom 25 godina Konvencije UN-a o pravima djece – gradonačelnik Grada Opatije Ivo Dujmić i dječja gradonačelnica  Petra Peloza

GALERIJA LAURUS LOVRAN, 17,30 SATI – otvorenje izložbe o dječjim pravima

18.11. – 8.12.2014.

Svakog radnog dana u jutarnjim satima radionice na temu dječjih prava, dječjeg sudjelovanja, mjeseca borbe protiv ovisnosti (8,00 – 13,30) u dogovoru s osnovnim i područnim školama liburnijskog kraja.

20.11.2014.

GH ADRIATIC OPATIJA, 9,00 sati

Sudjelovanje na II međunarodnom simpoziju u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ – KORACI  ZA  BUDUĆNOST  BEZ  NASILJA – NASILJE I MLADI.

24.11.2014.

Središnje savjetovanje akcije Gradovi/općine prijatelji djece, Zagreb. DGV i DF -predstavljanje svog sudjelovanja na kongresu „Djeca su pokretači promjena u društvu“ Švicarska, srpanj 2014.

26.11.-29.11.2014.

Sudjelovanje na Konferenciji „Bolja javna potrošnja za bolje ishode za djecu i obitelji“,  11. godišnja konferencija Eurochild organizacije, Bukurešt, Rumunjska. U ime djece konferenciju će otvoriti Ivan Tancabel, predsjednik Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije. Ivan Tancabel i Katija Knežević će predstaviti na konferenciji način na koji vijećnici DGV Opatija predlažu svoje prijedloge za veliki proračun i svoj mali proračun DGV-a.

Plakat možete preuzeti ovdje.