Blog

DEVET GRADOVA DOBIVA TITULU “GRAD ZA MLADE“!

Devet hrvatskih gradova: Karlovac, Koprivnica, Labin, Novska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Varaždin i Zabok dobili su prve certifikate „Grad za mlade“, nakon što su prošli ekstenzivni proces evaluacije. Na temelju svog dosadašnjeg predanog rada na temama vezanima za mlade i javnim politikama usmjerenima mladima zaslužili su priznanje koje govori o standardu kvalitete lokalne politike za mlade.
Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje gradovima u Republici Hrvatskoj koji su zadovoljili standarde kvalitete u osam tematskih područja politika za mlade: participacija, demografski poticaji i mjere, zapošljavanje, mobilnost, zdravlje i sport, rad s mladima i kultura, obrazovanje i informiranje. Metodologija certifikata Grad za mlade osmišljena je u suradnji s vodećim hrvatskim stručnjacima za politiku za mlade, na temelju analize inozemnih primjera dobre prakse te konzultacije sa stručnjacima u području obrazovanja, lokalne i regionalne samouprave, mobilnosti i demografije.

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, u suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, Agencijom za mobilnost i programe EU, Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu, Mrežom mladih Hrvatske i Savezom društava „Naša djeca“ Hrvatske, dodijelila je certifikate „Grad za mlade“.
“Cilj certificiranja gradova je osvijestiti gradove o važnosti stvaranja poticajnog okruženja za mlade. Ovim projektom u kojem sudjeluju relevantne institucije i organizacije u području mladih, željeli smo staviti pitanje mladih na agendu gradova te ih dodatno potaknuti na promišljanje o važnosti ulaganja u mlade i rad s mladima” – objasnila je Nives Kopajtich Škrlec, koordinatorica ureda Udruge gradova u RH.
Trajanje certifikata je tri godine, nakon čega se gradovi dobitnici mogu prijaviti za proces recertificiranja. Svaki od gradova dobit će plaketu i zastavu „Grad za mlade“, a mladi će umjetnici s predstavnicima grada oslikati mural s vizualom certifikata.
„Evaluacijski tim imao je uistinu izazovan zadatak analizirati vrlo opsežnu dokumentaciju koju su gradovi poslali te odabrati koji od 32 prijavljena grada uistinu zaslužuje ovo važno javno priznanje. Brojni gradovi rade sjajne projekte za mlade te ćemo uskoro objaviti i primjere dobre prakse na koje smo naišli kako bismo motivirali gradove da i sami u svojim lokalnim sredinama poduzmu neke od njih“ – dodala je Aleksandra Švast iz Agencije za mobilnost i programe EU.

Sam certifikat i proces dodjele već je izazvao interes institucija i organizacija diljem Europe koje su zainteresirane primijeniti ga u svojim kontekstima.
„Natječaj za dodjelu certifikata “Grad za mlade“ raspisivat će se jednom godišnje pa ovim putem pozivamo sve gradove da konzultiraju web stranicu www.udruga-gradova.hr/grad-za-mladete krenu u proces certificiranja“ istaknula je Nives Kopajtich Škrlec za kraj.

Post a comment

I accept the Privacy Policy