„Dječjim sudjelovanjem za svijet po mjeri djece“

Verificirani program Saveza DND Hrvatske
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrzovanje

DJEČJA PARTICIPACIJA – DJEČJE SUDJELOVANJE

Djelujući u području ostvarivanja prava djeteta iz Konvencije UN-a o pravima djeteta, Savez društava Naša djeca Hrvatske, inicira i stručno osmišljava teme i aktivnosti za djecu i odrasle vezane uz dječju participaciju (sudjelovanje djeteta) s ciljem senzbilizacije odraslih o važnosti uvažavanja dječjeg mišljenja te aktivno sudjelovanje djece u lokalnoj zajednici.

Konvencija UN-a o pravima djeteta izražava nekoliko različitih aspekata prava djece na sudjelovanje:

– pravo na izražavanje svojih stavova i stvarima koje se odnose na djecu
– sloboda izražavanja i pravo na primanje informacija
– sloboda misli
– sloboda udruživanja
– pravo na sudjelovanje u društvenom životu zajednice

[one_half_last valign=”top”]

Korist od participacije djece višestruka je, ne samo za djecu, već i za odrasle i širu društvenu zajednicu.
Više o osnaživanju dječje participacije pročitajte ovdje.Participacija kod djece:

– izgrađuje samopouzdanje i pridaje osjećaj važnosti
– razvija socijalne i komunikacijske vještine te metode rješavanja konflikata

[/one_half_last]

[space space=”10″]

[/space]

Dječji forumi

Postoji pravo i potreba djece da se djeca slobodno udružuju i tako ostvaruju svoju dobrovoljno organiziranu skupinu i društvenu aktivnost u slobodnom vremenu. Dječje udruživanje i djelovanje omogućuju i postojeći međunarodni dokumenti. Programi dječjeg udruživanja u svijetu i u nas pridonose zadovoljavanju iskazanih osobnih, skupnih i društvenih interesa te otkrivanju, usmjeravanju i razvijanju sklonosti i sposobnosti djece. Pružajući djeci ono što ona ne dobivaju u obitelji ni u školi, djeca osobnom angažiranošću i inicijativama stječe specifična znanja, vještine i navike, iznimno dragocjene za cijeli kasniji život.

Sa željom da se programska dječja aktivnost proširi novim sadržajima Savez DND Hrvatske započinje novu aktivnost u slobodnom vremenu djece na području prava djeteta i odgoja za mir i međunarodnu suradnju.

Prvi Dječji forumi u Republici Hrvatskoj osnovani su 1992. godine.

Trenutno u Hrvatskoj djeluje 50 Dječjih foruma.

Dječji forumi obuhvaćaju dječju aktivnost u njihovom slobodnom vremenu kao oblik dobrovoljno organizirane skupne aktivnosti djece starije osnovnoškolske dobi, jedna od mogućnosti da djeca na poseban, privlačan i koristan način upoznaju svoja prava i temeljne ideje demokratskog svijeta, da se uključuju u njih i pridonose njihovu promicanju.

U Dječjim forumima djeca razmatraju odabrane teme i pitanja važna za ukupni život, o tome iznose svoja mišljenja, zahtjeve i prijedloge, apele i prosvjede, te na toj osnovi dogovaraju, poduzimaju i realiziraju svoje akcije i aktivnosti.

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Cilj postojanja i djelovanja DF-a jest razvijanje suradnje i prijateljstva među djecom putem aktivnosti koje pridonose upoznavanju i razumijevanju prava djeteta, spoznaji i širenju ideje mira u svijetu, odgoju za međusobno i međunarodno razumijevanje i suradnju te nalaženju i primjeni načina za što potpunije ostvarivanje tih spoznaja i vrijednosti u sredini u kojoj djeca žive.

Iz cilja proizlaze i zadaće DF-a s posebnim naglaskom na:

– upoznavanje prava djeteta i zalaganje za njihovo što potpunije ostvarivanje,
– razvijanje ideje svjetskog mira, razumijevanja i suradnje među narodima i državama svijeta,
– javno izražavanje dječjeg mišljenja i upućivanja poruka odraslima,
– uključivanje djece u akcije protiv rata i nasilja nad čovjekom i prirodom,
– osposobljavanje djece za aktivno i djelotvorno sudjelovanje u slobodnom demokratskom društvu.

Program rada DF-a

– obuhvaća tri programska područja koja se razrađuju u tematske cjeline:

 1. Ostvarivanje prava djeteta
 2. Odgoj za mir, međusobno razumijevanje i međunarodnu suradnju
 3. Zabavni sadržaji u funkciji programa Dječjeg foruma

Korisnici programa Dječjih foruma su djeca osnovnoškolske dobi (od 9 do 14 godina) koja pokazuju interes i sklonost programu i sadržajima DF-a te mogu ostvarivati njegove ciljeve. Pristup DF-u je slobodan i dobrovoljan, članom se postaje iskazanom željom, upisom osobnih podataka u Popis članova DF-a. Isto tako je slobodan i istup iz DF-a i kad god dijete poželi, može se prestati baviti tom aktivnošću.

Voditelj – mentor Dječjeg foruma je osoba koja potiče osnivanje DF-a, stvara uvjete za njegov rad i organizira početak djelovanja.

Osnovna uloga mentora je:

– stvaranje povoljnih uvjeta za djelovanje DF-a,
– pružanje odgovarajućih poticaja i usmjerenja za rad,
– uočavanje i podržavanje individualnih inicijativa pojedinaca koje pridonose zajedničkoj aktivnosti,
– planiranje i organiziranje najuspješnijih načina ostvarenja programa DF-a zajedno s djecom
– svojim znanjem i iskustvom pomagati djeci, kada je potrebno, u formiranju važnih opredjeljenja, stavova i odluka.

ULOGA SAVEZA U RADU Dječjih foruma – prilog promicanju i ostvarivanju prava djeteta

Rezultati nedavno objavljenih istraživanja Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, objavljeni u publikaciji „Mišljenja i stavovi djece i mladih u Hrvatskoj“ pokazuju da skoro polovica djece i mladih ne zna za svoja prava i da ne zna kome se može obratiti za više informacija. Istraživanje je također pokazalo da djeca,smatraju da se njihovo mišljenje nedovoljno uzima u obzir u lokalnoj zajednici. Smatraju da bi lokalne vlasti morale više uvažavati djecu kada se odlučuje o mjestima za igru i sportskim igralištima, uređenju parkova i škola, čistoći naselja, ali i pomoći siromašnima. Obrazovanje te sigurnost i zaštita od nasilja dvije su ključne teme o kojima bi mladi voljeli da ih se pita za mišljenje kada se odlučuje na razini cijele države.

Radi toga je neophodno potrebno:

 1. a) stalno animiranje i povećavanje broja djece koja još nisu upoznala program Dječjih foruma,
 2. b) redovno održavanje seminara – edukacija za nove voditelje Dječjih foruma, osnivače novih Dječjih foruma,
 3. c) postojeće dječje aktivnosti stalno obogaćivati novim sadržajima i idejama, posebice temom o životu djece u Europskoj uniji,
 4. d) kreiranje i predlaganje programskih inovacija za rad DF-a,
 5. e) publiciranje priručnika, uputa i instrukcijskih tekstova za osnivanje i redoviti rad DF-a,
 6. f) zastupanje DF-a u nadležnim organima, službama i institucijama radi informiranja o toj djelatnosti, predlaganje mjera za njezino unaprjeđivanje, koordiniranje i suradnju sa srodnim dječjim aktivnostima,
 7. g) obavještavanje javnosti o radu i rezultatima rada Dječjeg foruma putem sredstava priopćavanja i na druge načine.

U ostvarivanju rada Dječjih foruma neizostavna je uloga Saveza DND Hrvatske: stavljajući se u ulogu poticatelja i koordinatora rada Dječjih foruma.

Savez DND će članove postojećih Dječjih foruma kao i djecu koja će se uključiti u rad novoosnovanih Dječjih foruma educirati, informirati i upoznati s novim saznanjima u promicanju i ostvarivanju prava djeteta i aktivnoj dječjoj participaciji u životu lokalne zajednice kao i u širim razmjerima, te time doprinositi odgoju i obrazovanju djece za mir i nenasilno rješavanje sukoba te demokratsko građanstvo.

USPJESI FORUMAŠA DJEČJIH FORUMA HRVATSKE

– održano 18. susreta Dječjih foruma Hrvatske
– održano 10 sjednica forumaša sa saborskim zastupnicima u Saboru RH-a
– forumaši Dječjih foruma sudjelovali 2002 godine an Svjetskom summitu o djeci, New York
– Međunarodnom kongresu o dječjim pravima u Makedoniji,
– VI i VII Forumu djece i obitelji, Vijeće Europe,2003. i 2004.
– 2010. predstavljali su Hrvatsku na Dječjem susretu o siromaštvu i socijalnoj isključenosti u Brusselu.
– 2012.godine sudjelovali su u radu Konferencije „Ulaganje u djecu: Sprečavanje i borba protiv dječjeg siromaštva i društvene isključenosti, promicanje dječje dobrobiti“ u Cipru,
– u međunarodnom projektu vršnjačkog istraživanja o dječjoj participaciji kojeg je vodila organizacija Child to child Trust.
– 2014. godine sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji “Djeca pokretači promjena u društvu” u Švicarskoj. Cilj konferencije bio je razvijati i podržavati zajednice koje poštuju pravo participacije djece i mladih, poticanje međusektorskog partnerstva, zagovaranje dječje participacije.
– forumaši iz osnovnih DND izabrani su i u Mrežu Mladih savjetnika Ureda pravobraniteljice za djecu od samog osnutka mreže
– dugogodišnji članovi Dječjih foruma DND Opatija i Zabok 2012. postali su predstavnici djece u Vijeću za djecu RH.

SUSRETI DJEČJIH VIJEĆA HRVATSKE

Ciljevi susreta:

 • međusobno informiranje o aktivnostima i postignutim rezultatima Dječjih vijeća
 • prijedlozi za daljnje programsko i organizacijsko djelovanje Dječjih vijeća
 • dogovor o širenju mreže i daljnjem radu Dječjih vijeća

I Susret Dječjih vijeća Hrvatske – Opatija, 25.9.2004. godina

– održan na prijedlog vijećnice II saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije Eme Starčić uz podršku Grada Opatije pod nazivom „Veliki i mali zajedno“

Sudjelovali vijećnici Dječjih vijeća Nova Gradiška, Velika Gorica, Opatija

II Susret Dječjih vijeća Hrvatske – Nova Gradiška, 10. i 11.11.2006. godine

Organizator i domaćin II susreta DV Hrvatske Grad Nova Gradiška i Savez DND Hrvatske

Sudionici Susreta bili su vijećnici Dječjih vijeća Dubrovnik, Rijeka, Varaždin, Zabok, Šibenik, Nova Gradiška, Slavonski Brod, Opatija

III Susret Dječjih vijeća Hrvatske – Varaždin, 30. studenog i 1. prosinca 2007.

Organizator Susreta Savez DND Hrvatske, domaćin DND Varaždin, pokrovitelj susreta Gradsko Poglavarstvo grada Varaždina

Sudionici Susreta: vijećnici Dječjih vijeća Dubrovnika, Kutine, Opatije, Rijeke, Slavonskog Broda, Velike Gorice, Varaždina, Zaboka, Nove Gradiške

IV Susret Dječjih vijeća Hrvatske – Opatija, 12. i 13. prosinca 2008

Na susretu su sudjelovali vijećnici DV iz 9 hrvatskih gradova i to iz: Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Zaboka, Varaždina, Preloga, Omiša, Malog Lošinja, Velike Gorice i Opatije

V Susret Dječjih vijeća Hrvatske – Zagreb, 20. i 21. studenoga 2009.

Domaćin Susreta bio je Grad Zagreb, a organizator Savez DND Hrvatske.

Prisutni predstavnici 18 Dječjih vijeća iz gradova i općina: Čakovec, Dubrovnik, Koprivnica, Krapina, Križ, Kutina, Mali Lošinj, Nova Gradiška, Omiš, Opatija, Požega, Prelog, Slavonski Brod, Šibenik, Tuhelj, Varaždin, Velika Gorica i Zabok

Obilježena je 20. obljetnica Konvencije o pravima djece i 10. godišnjica akcije gradovi i općine prijatelji djece,

Naj dječji projekt:

 1. Dječje vijeće Grada Malog Lošinja – projekt »Face u frci« kojim se pridonosi dobrobiti djece i donošenju odluka za ljepši život djece u lokalnoj zajednici te razvoju dječje participacije
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

VI Susret Dječjih vijeća Hrvatske – Tuhelj, 10. i 11. prosinca 2010. godine

Organizatori događanja bili su Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Društvo Naša djeca Tuhelj i Koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine – prijatelji djece u Tuhlju.

Naj projekti:

 1. Dječje vijeće Čazme, edukativni film o sigurnosti djece na internetu „Licem u lice“
 2. Dječje vijeće Zabok, humanitarni projekt prikupljanja sredstava za računala i internet za siromašnu djecu pod nazivom „ Darujmo srcem i izmamimo osmijeh na lice“.

Sudjelovalo je 15 aktivnih Dječjih vijeća(Čakovac, Čazma, Koprivnica, Krapina, Križ, Nova Gradiška, Opatija, Osijek, Pleternica, Prelog, Sisak, Tuhelj, Varaždin, Velika Gorica i Zabok) iz cijele Hrvatske

VII Susret Dječjih vijeća Hrvatske – Prelog, 11. i 12. studenog 2011. godine

VIII Susret Dječjih vijeća Hrvatske upriličen je u četvrtak 27.9.2012. godine u okviru 6. Međunarodne 6. konferencije “Dijete u gradu/Child in the City”.
Organizator Susreta bili su Savez društava Naša djeca Hrvatske u partnerstvu s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, a domaćin OŠ Izidora Kršnjavoga u Zagrebu.

Na Susretu Dječjih vijeća sudjelovala su djeca i voditelji iz 18 Dječjih vijeća diljem Hrvatske – iz Dubrovnika, Čakovca, Krapine, Križa, Kutine, Ogulina, Omiša, Opatije, Nove Gradiške, Preloga, Siska, Šibenika, Tuhlja, Varaždina, Velike Gorica, Vinkovaca, Zaboka, Zagreba-Trešnjevka i djeca iz OŠ Izidora Kršnjavoga.

IX Susret Dječjih vijeća Hrvatske – Rovinj, 20. travnja 2013. godine

Organizatori susreta Savez društava Naša djeca i Grad Rovinj u okviru projekta «Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici».

Najprojekti:

 1. Dječje vijeće Grada Pula – “Pulska igrališta i parkovi – naši prostori druženja i igre” – inicijativa malih vijećnika za rješavanjem problema konstantnog uništavanja parkova i igrališta, zbog kojeg djeca i mladi, ali i ostali građani i gosti Pule, nemaju prikladan prostor za igru i boravak.
 2. Dječje vijeće Kutine – „Vrijeme je za zabavu!“

Na susretu su sudjelovali mali vijećnici iz 16 gradova i općina iz svih krajeva Hrvatske.

X Susret Dječjih vijeća Hrvatske – Ogulin, 10. svibnja 2014.

U organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Grada domaćina Ogulina te uz suradnju Koordinacijskog odbora akcije “Grad Ogulin – prijatelj djece” i Društva Naša djeca Ogulin o

Susret se održao u znaku važnih obljetnica posvećenih djeci – 15 godina akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” i 25 godina od donošenja najvažnijeg svjetskog dokumenta za djecu – “Konvencije UN-a o pravima djeteta”.

Naj akcije

 1. Dječje vijeće Grada Preloga „Lajkam prijatelje uživo!“
 2. Dječje vijeće Čakovca „Ovo dijete to sam ja, ne postoje takva dva!“

Sudionici Susreta 15 Dječjih vijeća iz Bjelovara, Čakovca, Delnica, Koprivnice, Križa, Kutine, Nove Gradiške, Ogulina, Opatije, Preloga, Rovinja, Tuhlja, Varaždina, Velike Gorice i Zaboka.


XI Susret Dječjih vijeća Hrvatske – Koprivnica, 22. i 23. svibnja 2015.

U organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske (u sklopu projekta ‘Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici – rad Dječjih vijeća’) i Grada domaćina Koprivnice te uz suradnju Društva Naša djeca Koprivnica

Naj projekte Dječjih vijeća u 2015.

 1. Dječje vijeće Čakovca „I životinje su moji prijatelji“
 2. Dječje vijeće Ogulin „Borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti za dječja prava“.

Na Susretu je sudjelovalo 15 najaktivnijih Dječjih vijeća.

SRODNOST I POVEZANOST DJEČJIH FORUMA I DJEČJIH VIJEĆA

Dječji forumi su oblik izvorne i relativno nove dječje aktivnosti u Hrvatskoj, koju djeca ostvaruju u sastavu ukupne aktivnosti Saveza i osnovnih Društava Naša djeca u gradovima i općinama. Djeluju od 1992. godine, a cilj je Dječjih foruma da djecu koja se žele uključiti u tu aktivnost, u svom slobodnom vremenu sustavno upoznavaju s pravima djeteta i odgajaju za mir, toleranciju i suradnju, te da djeca na osnovi tih saznanja pokreću i ostvaruju svoje akcije i aktivnosti u životu društvene zajednice u kojoj žive, pa i u širim razmjerima.

Upravo su aktivnosti Dječjih foruma postupno dovele do stvaranja Dječjih vijeća u Hrvatskoj. Postoji nekoliko razloga zbog čega: osnovno i temeljno upoznavanje prava djeteta, što pružaju Dječji forumi, mogu biti vrijedna pretpostavka da djeca u Dječjim vijećima uspješno ostvaruju svoju osnovnu funkciju – da kroz svoje akcije i javno djelovanje u kontaktima s tijelima vlasti oblikuju realne i uvjerljive dječje zahtjeve, prava i potrebe, i tražiti da se to ugrađuje u odluke nadležnih lokalnih i širih samoupravnih tijela, a sve  u cilju potpunijeg i bržeg ostvarivanja prava i potreba djeteta.

Upravo stoga je važno poticati osnivanje i rad Dječjih foruma i Dječjih vijeća u svakom gradu i općini kako bi blisko surađivali i međusobno se sa svojim pojedinostima dopunjavali.

Povijest akcije:

Prateći svjetski trend razvoja modela i projekata koji potiču i razvijaju aktivno sudjelovanje djece (počeci u Francuskoj, zatim se šire u Belgiji, Švicarskoj, Portugalu, Njemačkoj, Italiji), neke udruge i institucije u Hrvatskoj inicirale su i provode projekte i programe u prilog aktivnog sudjelovanja mladih u ostvarivanju prava i potreba djece i jače uloge djece i mladih u lokalnoj zajednici i šire.

U prilog tomu, od 2000. godine u Hrvatskoj su se počela osnivati prva Dječja vijeća kao jedna od osmišljenih aktivnosti dječje participacije i neformalnog uključivanja djece osnovnoškolske dobi u lokalnoj zajednici (metodama koje odgovaraju djeci), a kojim se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave. Prva Dječja vijeća u Hrvatskoj u Slavonskom Brodu i Opatiji osnovana su na inicijativu Društava Naša djeca.

Trenutno u Hrvatskoj djeluje 30 aktivnih Dječjih vijeća u Hrvatskoj u ovim gradovima i općinama: Bjelovar, Čakovec, Čazma, Donji Miholjac, Dubrovnik, Gospić, Grubišno Polje, Koprivnica, Krapina, Križ, Kutina, Mali Lošinj, Nova Gradiška, Ogulin, Omiš, Opatija, Osijek, Pleternica, Požega, Prelog, Pula, Rovinj, Slavonski Brod, Sisak, Šibenik, Tuhelj, Varaždin, Varaždinske Toplice, Velika Gorica i Zabok.

Uloga Saveza u usmjeravanju Dječjih vijeća:

Savez DND Hrvatske, kao nevladina udruga za djecu, od samih početaka osnivanja prvih Dječjih vijeća daje stručnu i organizacijsku podršku, u cilju popularizacije ideje Dječjih vijeća i ovog oblika dječje participacije, vodeći računa o njihovoj što većoj regionalnoj zastupljenosti.

Tako Savez poduzima inicijative za osnivanjem novih Dječjih vijeća, stručno razrađuje program Dječjih vijeća na osnovu domaćih i inozemnih iskustava iz toga područja te svjetskih i nacionalnih dokumenata za djecu, prati i analizira iskustva iz prakse aktivnih Dječjih vijeća u Hrvatskoj, organizira seminare i treninge za odrasle-voditelje i mentore Dječjih vijeća i jačanje mreže Dječjih vijeća.

Afirmacija Dječjih vijeća:

Iskustva dječje participacije predstavljena su na brojnim međunarodnim konferencijama za djecu, a po prvi put su djeca iz Dječjih vijeća Hrvatske zajedno s odraslima iznosila svoje zaključke na 6. međunarodnoj konferenciji „Dijete u gradu“, održanoj od 26.-28. rujna 2012. u Zagrebu.

Program Dječjih vijeća uvršten je i u Nacionalni plan aktivnosti za prava i potrebe djece od 2006.-2012. godine, novu Nacionalnu strategiju za prava djeteta 2014. – 2020. godine.

I za odrasle i za djecu, razvoj kulture sudjelovanja može predstavljati snažan oblik vježbanja demokracije. Afirmacija prava djece na sudjelovanje jedno je od temeljnih načela, a ujedno i najprogresivnijih novina Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Edukacija djece o dječjim pravima, dječjoj participaciji, poznavanju života djece u Europskoj uniji trajna su zadaća obrazovanja naših najmlađih. Podrškom rada Dječjih foruma, Dječjih vijeća ostvaruju se postavljeni ciljevi iz Konvencije UN-a o pravima djeteta – upoznavanje, promicanje i ostvarivanje prava djeteta.

Priznavanje djece kao subjekata prava navedeno je u Konvenciji UN-a o pravima djeteta u člancima 5.,9.,12.,13.,14.,15.,16.,17., 29., s posebnim naglaskom na članak 12. Konvencije koji podržava vidljivost djeteta u ostvarivanju njegovih prava. Članak 12. upućuje na potrebu slušanja što djeca imaju za reći, kao i na potrebu ozbiljnog uvažavanja djece i njihovog mišljenja. Članak poziva odrasle da razmisle o odgovornosti odraslih nad djecom. Priznajući da djeca imaju prava ne znači da odrasli više nemaju odgovornosti prema djeci. Djeca ne mogu ostati sama i boriti se za svoja prava. Pravo čuti dječje mišljenje odnosi se na sve aktivnosti i odluke koje utječu na život djece u obitelji, u školi, lokanoj ili nacionalnoj zajednici.

Djeca trebaju priliku da se upoznaju sa svojim pravima i obavezama, trebaju naučiti kako je njihova sloboda ograničena pravima i slobodom drugih i kako njihovi postupci mogu ograničiti slobodu drugih ljudi. Djeca trebaju imati priliku sudjelovati u procesu demokratskog odlučivanja unutar obitelji, škole i lokalne ili nacionalne zajednice i naučiti se pridržavati donesenih odluka. Samo kroz iskustvo da drugi poštuju njihova mišljenja i važnost njihova poštivanja tuđih pogleda, djeca će steći sposobnost i spremnost da saslušaju druge i na taj način shvatiti procese i vrijednosti demokracije. Učeći postavljati pitanja, iskazujući  mišljenja koja će se shvaćati ozbiljno, djeca će steći vještine i kompetencije za razvijanje njihova razmišljanja i vježbati donošenje prosudbi o bezbroj pitanja s kojima će se suočiti tijekom odrastanja.

Djeca su maštoviti građani koji mogu pomoći u izgradnji budućnosti za sve. Moramo poštovati njihovo pravo izražavanja i sudjelovanja u svim pitanjima koja ih se tiču, prema njihovoj dobi i zrelosti.

Kod djece treba probuditi želju za osobnim sudjelovanjem u projektima kroz koje ona mogu utjecati na povećanje kvalitete života u svojim sredinama. Stoga odrasli moraju naučiti surađivati s djecom puštajući ih da sami osmišljavaju, vode i ostvaruju svoje „dječje projekte“ uvažavajući njihove kompetencije.

Djevojčicama i dječacima kojima se omogućilo da formiraju i brane njihova mišljenja, koji su svjesni njihovih vještina i potreba i koji su u praksi iskusili demokratično donošenje odluka, postaju odgovorne osobe, odgovorni građani koji će pridonijeti razvoju društva.

Upravo kroz aktivnosti dječjeg sudjelovanja koje se njeguju u Savezu DND Hrvatske (Dječji forumi, Dječja vijeća, Susreti s načelnicima, gradonačelnicima i županima, Susreti sa saborskim zastupnicima u Saboru RH,  Pisanje poruka odraslima) već dvadeset godina djecu se uči toleranciji, uvažavanju različitosti, demokraciji i aktivnom građanstvu.

Aktivna dječje participacija, dječje sudjelovanje je pravo djece na ostvarivanje njihovih prava zagarantiranih Konvencijom UN-a o pravima djeteta.

«Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici».

Najprojekti:

 1. Dječje vijeće Grada Pula – “Pulska igrališta i parkovi – naši prostori druženja i igre” – inicijativa malih vijećnika za rješavanjem problema konstantnog uništavanja parkova i igrališta, zbog kojeg djeca i mladi, ali i ostali građani i gosti Pule, nemaju prikladan prostor za igru i boravak.
 2. Dječje vijeće Kutine – „Vrijeme je za zabavu!“
 3. Dječje vijeće Čakovca „I životinje su moji prijatelji“
 4. Dječje vijeće Ogulin „Borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti za dječja prava“.

Na Susretu je sudjelovalo 15 najaktivnijih Dječjih vijeća.
PROJEKT SAVEZA DND HRVATSKE I MINISTARSTVA SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici – rad Dječjih vijeća“

Projekt „Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici – rad Dječjih vijeća“ nastavak je višegodišnje aktivnosti Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Dječjih vijeća i lokalnih zajednica na unaprjeđenju aktivnog sudjelovanja djeteta pri čemu Savez ima i podršku Ministarstva socijalne politike i mladih.

Primjer dobre prakse poticanja i prakticiranja sudjelovanja djece u lokalnim zajednicama je Akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ čiji su nositelji Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju uz pokroviteljstvo Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Cilj Akcije je motivirati odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da  potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznate u Konvenciji o pravima djeteta. Jedan od uvjeta dobivanja statusa Grada -prijatelja djece je i uključivanje djece u osmišljavanje odluka koje se na njih odnose.

U nekima od tih gradova i općina djeluju Dječja vijeća, čiji se rad iskazuje kroz rasprave i iznošenje dječjih želja, prijedloga, mišljenja i zahtjeva prema odraslima te kroz konkretne aktivnosti, a sve u cilju boljeg ostvarivanja prava djece u određenoj lokalnoj zajednici. Dječjim vijećem predsjedava predsjednica ili predsjednik, odnosno dječja gradonačelnica ili dječji gradonačelnik. Način rada pojedinog Dječjeg vijeća određen je njihovim Statutom te programom rada. Djeci u ovoj organiziranoj aktivnosti u slobodnom vremenu pomažu odrasle osobe, voditelji-mentori, kao i članovi koordinacijskih odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, Društava Naša djeca te stručni suradnici i suradnice u gradskim i općinskim odjelima i upravama.

Trenutno u Hrvatskoj djeluje 30-ak Dječjih gradskih/općinskih vijeća u kojima se godišnje okuplja više od 400 djece u dobi od 9-14 godina. Djeca-vijećnici imaju mogućnost participirati s odraslima u onim pitanjima i odlukama koja su djeci važna, kao što su: slobodno vrijeme, kvaliteta obrazovanja i školski život, prostor za igru i rekreaciju, siguran i zdrav grad i mnogim drugim. Osim što djeca-vijećnici izražavaju svoja mišljenja, stavove, potiču odrasle na međusobno uvažavanje i partnerstvo, djeca-vijećnici stječu vještine za samostalno osmišljavanje i pokretanje akcija za ostalu djecu, posebice za socijalno isključene skupine djece, potičući odrasle da prepoznaju potrebe djece te pronalaze adekvatna rješenja za probleme i potrebe djece.

Kako bi djecu ohrabrili i potaknuli na najviši stupanj dječje participacije u okviru projekta „Dječja vijeća – aktivna dječja participacija u Hrvatskoj“ Savez DND od 2010. godine svake godine organizira nacionalni Natječaj za „Naj-projekte Dječjih vijeća“ na koji djeca-vijećnici prijavljuju svoje originalne projekte usmjerene poboljšanju života djece u njihovim zajednicama te koje realiziraju tijekom godine. U zadnjih pet godina inicijativom Dječjih vijeća tako je u lokalnim zajednicama ostvareno više od 40 projekata koji su donijeli konkretne promjene u korist djece.

LITERATURA

 1. Konvencija UN-a o pravima djeteta, Službeni prijevod na hrvatski u: Temeljni međunarodni dokument, Vlada Republike Hrvatske, dokumenti knjiga 4., Zagreb 1999.
 2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN,87/08, 86/09, 92/10, 105/10,99/11, 16/12, 86/12)
 3. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)
 4. Djeca prije svega, UNICEF, Ured za Hrvatsku, Zagreb, 2002.
 5. Dječji forumi prijedlozi za osnivanje i program rada, dr. Emil Paravina, Zagreb 1993., Savez DND Hrvatske
 6. Ostvarivanje prava djeteta, dr. Emil Paravina, Zagreb 1999., Savez DND Hrvatske
 7. Dječja vijeća u gradovima i općinama Hrvatske, dr. Emil Paravina, Zagreb 2007., Savez DND Hrvatske
 8. Djeca, participacija i projekti – kako biti što djelotvorniji?, Vijeće Europe, 2008., Savez DND Hrvatske
 9. Gradovi po mjeri djece, Uvodno i završno izvješće na 2. Međunarodnoj konferenciji o razvoju Europe i Srednje Azije kao mjesta po mjeri djece, 2004., Savez DND Hrvatske
 10. Prvo izvješće Republike Hrvatske Komitetu UN za prava djeteta, Časopis Dijete, br.1.,Zagreb,1994.
 11. Dječja prava u sustavu međunarodne zaštite prava čovjeka, M. Alinčić, Časopis Dijete,br.2., Zagreb,1995.
 12. Prava djeteta postaju stvarnost, UNICEF, Ured za Hrvatsku, Zagreb, 1996.
 13. Compasito, Priručnik za edukaciju djece o ljudskim pravima, Vijeće Europe, 2009., Savez DND Hrvatske
 14. Rotterdamska deklaracija, O ulozi lokalnih i regionalnih vlasti u uspostavi zajednica prijatelja djece, Ured UNCEF-a za Hrvatsku, Savez DND Hrvatske, 2008.
 15. Alternativni izvještaj djece o stanju dječje participacije u Hrvatskoj, Savez DND Hrvatske, Ured UNICEF-a Hrvatske, 2014.
 16. Strategija Vijeća Europe za prava djeteta (2012.-2015.)
 17. EU Agenda za prava djece
 18. Preporuke Vijeća Europe o participaciji djece i osoba mlađih od 18 godina, Vijeće Ministara, 2012.
 19. Ljudska prava, Osnovni međunarodni dokument, Školske novine, Zagreb 1992.
 20. Humane vrednote priručnik za učitelje, Hrvatski crveni križ, K. Anić, Zagreb 2001.
 21. Mi poznajemo i živimo svoja prava, D.Maleš, I.Stričević, Školska knjiga, 2003.
 22. Podaci o djeci beskućnicima i siromaštvu u svijetu, podaci iz završnog izvještaja UNICEF-a skinuti sa stranica www.unicef.org
 23. Prvo djeca, P. Leach, Algoritam, Zagreb 2003.
 24. Svijet se mijenja i otvara vrata djeci, R.Hart; G.Lansdown, Savez DND Hrvatske, 2003.
 25. Mišljenja i stavovi djece i mladih u Hrvatskoj, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2011.

[space space=”50″]

[/space]