Blog

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTINE

Dječje gradsko vijeće grada Kutine održalo je 25. veljače 2014. godine  5. sjednicu na kojoj su gostovali gradonačelnik Grada Kutine Andrija Rudić, dogradonačelnik Damir Petravić i predsjednik Gradskog vijeća Nikola Domitrović.

Sjednica je započela aktualnim minutama na kojoj su članovi Dječjeg gradskog vijeća predvođeni predsjednicom Lorenom Brozović postavljali pitanja bitna za život djece u gradu – stanje oko gradskog bazena, mogućnost organiziranja odbojke kao izvannastavne aktivnosti u Sportskom centru, planiranje izgradnje dječjeg igrališta na novom gradskom trgu, pitanje klizališta u Kutini, problem oko računala u OŠ Banova Jaruga itd. Dječji vijećnici će, kako su najavili, zasigurno u narednom razdoblju sugerirati i ime gradskog trga, a od ostalih “ozbiljnih” tema zanimao ih je nogostup u Cvjetnoj ulici, budući da je taj nogostup vrlo bitan za djecu koja idu u OŠ Mate Lovraka. Gradnja nogostupa, kako je rekao gradonačelnik, će ići sigurno, ali budući da će Grad nastojati dobar dio sredstava za ovu investiciju osigurati kroz državne fondove o tome će ovisiti dinamika i početak gradnje koji je okvirno najavljen ovoga ljeta.

Predsjednik Gradskog vijeća Nikola Domitrović predstavio je mlađim vijećnicima način funkcioniranja Gradskog vijeća, što Gradsko vijeće radi i predstavlja, što se od njega očekuje te što se očekuje od predsjednika Gradskog vijeća. Vijećnici su i tu imali pitanja na koje je predsjednik GV-a dao odgovore.

Predsjednica Dječjeg gradskog vijeća Lorena Brozović uspješno je vodila sjednicu dječjeg vijeća koja je završila raspravom o planu rada i dosadašnjim aktivnostima. Uz pomoć voditeljice Dječjeg gradskog vijeća Ines Špehar i voditeljice Koordinacijskog odbora Kutina – Grad prijatelj djece, Renate Vlahek, sjednica je bila konstruktivna, a sastav dječjeg gradskog vijeća pokazao se aktivnim i zainteresiranim za probleme djece u gradu Kutini.