Blog

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA OBILJEŽILO SEDMU GODIŠNJICU RADA

U utorak, 6. ožujka 2018. održana je druga sjednica 4. saziva Dječjeg gradskog vijeća  čime je obilježena i 7. obljetnica rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Ogulina.

  Kao gosti, sjednici su nazočili: Ivana Salopek Šumonja, zamjenica gradonačelnika Grada Ogulina, Karmela Matić, glasnogovornica Grada Ogulina, Sonja Drašković, direktorica TZ Grada Ogulina, Arna Tomić, pedagoginja u Prvoj osnovnoj školi, mali novinari iz OŠ Ivane Brlić – Mažuranić sa voditeljicom Natašom Možgon te mali novinari iz Prve osnovne škole sa voditeljicom Nikolinom Salopek Mihalić, Đurđica Vuković, dopredsjednica Društva Naša djeca Ogulin i Ljiljana Kaurić, predsjednica Društva Naša djeca Ogulin.

  Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, vijećnici su podnijeli izvješća, uz ppt prezentacije,  o provedenim aktivnostima od listopada 2017. do veljače 2018. Bilo je tu deset pojedinačnih izvješća. Nika Vučić izvijestila je o svim aktivnostima  Dječjeg tjedna 2017. u kojima je DGV sudjelovalo . Gabrijela Ivanjko izvijestila je 21. Smotri dječjeg stvaralaštva održanoj u Poreču, a na kojima su naši predstavnici, pa i ona sama postigli zapažen rezultat. Bruno Cindrić podnio je izvješće o 11. susretu Gradova i općina prijatelja djece održanom u Stubičkim Toplicama.  DGV je pratilo aktivnosti Kluba roditelja nedonoščadi, tj. Palčića, a o čemu je prisutne izvijestila Ana Veršec. Na godišnjem Savjetovanju koordinatora akcije Gradovi i općine prijatelji djece , uz odrasle predstavnike DND-a Ogulina sudjelovali su i predstavnici DGV-a o čemu je izvijestila Jelena Salopek. Dan Konvencije UN-a o pravima djeteta  DGV je obilježilo uzvratnim posjetom u Čakovec i Varaždin. Detalje sa tog izleta donijela je Leonarda Sertić. O suradnji DGV-a i Udruge Radost te potrebi za još boljim povezivanjem govorio je Tin Ćićak. Iva Špehar prenijela je djelić atmosfere sa Dječjeg dočeka Nove godine jer je i u toj aktivnosti DGV bilo suorganizator. Kao nagradu za trud i rad u protekloj kalendarskoj godini, DGV uz ostale programske aktivnosti DND-a, nagrađeno je izletom u Zagreb na Advent. O tome je izvijestio Robert Porubić. Posljednje izvješće, o dječjem maskenbalu, podnijela je Petra Turkalj, sudjelovala je i dječja vijećnica Gabrijela Ivanjko.

  Ljiljana Kaurić podnijela je Izvješće o financijskom poslovanju DGV-a u 2017.  te prijedlog financijskog plana za 2018. godinu. Financijska izvješća i Plan rada za buduće jednogodišnje razdoblje vijećnici  su jednoglasno prihvatili.

  Prije nego je riječ predala gostima i otvorila raspravu, Daria Franjković, dječja gradonačelnica, još je jednom pozvala čelne ljude našega grada da pomognu u realizaciji nekih planiranih aktivnosti, poput uređenja dječjih igrališta,  klizališta i rekreacijsko – rehabilitacijskog centra za jahanje.

  Gošće su pohvalile rad vijećnika Dječjeg gradskog vijeća sa njihovom voditeljicom Ljerkom Salopek Bacanović, što je dodatna motivacija za još bolji rad.