Blog

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA POSJETILO VODOCRPILIŠTE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA OGULINA

Nakon konstituirajuće sjednice, 3. ožujka ove godine, 4. saziv DGV-a Grada Ogulina vrijedno i redovito radi. Tijekom ožujka vijećnici su upoznati sa Statutom, Poslovnikom i Financijskim planom DGV-a.
Prema Planu rada, vijećnici su najprije upoznati sa UN-ovih 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj, a prvi cilj među njima bio je Pitka voda i higijenski uvjeti. Vijećnici su se vrlo aktivno uključili u ovu temu. Pripremili su više ppt prezentacija, razgovarali i raspravljali o problemu pitke vode, na lokalnoj i globalnoj razini.
Završetak rada na ovome cilju bio je posjet Vodocrpilištu Zagorska Mrežnica u naselju Zagorje Ogulinsko. Tamo su vijećnici imali priliku vidjeti sam izvor iz kojega se vodom opskrbljuje veći dio grada Ogulina.

Djelatnica poduzeća Vodovod i kanalizacija Ogulin, gđa Željka Magdić, prof. kemije i biologije, bila je stručni domaćin. Ona je više puta naglasila potrebu očuvanja samog izvorišta i okolnoga prostora te objasnila rad strojarnice i postupak kloriranja vode.
Nakon toga vijećnici su obišli i Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, udaljen desetak km, gdje su pratili postupak pročišćavanja otpadnih, kanalizacijskih voda. Vidjeli su mehaničko i biološko čišćenje do zadnjeg stadija kada je voda potpuno čista i vraća se u prirodu, u podzemlje.
Na lokalnoj razini, pročišćavanje otpadnih voda veliki je pomak u zaštiti i očuvanju okoliša, ogulinskog krškog podzemlja. Naime, uređaj za pročišćavanje je u funkciji od 2012. godine. U sustavu gradske kanalizacije je sada veći dio grada Ogulina, a u naseljima koja još nisu spojena na kanalizacijsku mrežu traju radovi.
Ovim posjetom, izvoru i pročišćivaču, vijećnici su dobili puno korisnih informacija o vodi. Ponosni su što grad Ogulin obiluje pitkom vodom koju treba racionalno koristiti, a ono što je onečišćeno kvalitetno očistiti i vratiti u okoliš.