Blog

DJEČJE VIJEĆE OPATIJA PREDSTAVILO MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI I KAMPANJU “GLASAJ ZA DJECU”

Društvo “Naša djeca” Opatija u okviru projekta „Igrom učimo o gradu“ kojeg provodi uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru projektne aktivnosti „Svaki glas je važan“ organiziralo je predstavljanje međunarodnih aktivnosti DGV-a, uz podršku kampanji Eurochilda „Glasaj za djecu“ u Villi Antonio.

Na predstavljanju mnogobrojnih projekata koje opatijsko Društvo “Naša djeca” već godinama uspješno provodi sudjelovali su vijećnici XI. saziva DGV-a, bivši vijećnici i forumaši DND-a, danas srednjoškolci i studenti, učenici polaznici programa Građanskog odgoja iz opatijske i lovranske osnovne škole, ravnatelji škola i vrtića, zamjenik gradonačelnika Grada Opatije dr. sc. Emil Priskić te kandidati s kandidacijskih lista za izbore za Europski parlament s područja Primorsko-goranske županije. Pozivu su se odazvali Romana Jerković (SDP), Majda Manjgotić Paravić (Unija Kvarnera) te Nebojša Zelić (Možemo! – politička platforma).

Sanja Škorić, tajnica DND-a Opatija, predstavila je Konvenciju UN-a o pravima djeteta koja je usvojena 1989. godine te ove godine obilježavamo 30 godišnjicu njena donošenja. Republika Hrvatska je Konvenciju ratificirala 1991. godine.

Vijećnici XI. saziva DGV-a Vedrana Mihaljević i Jan Galić predstavili su program rada svoga dvogodišnjeg saziva, koji je nedavno završio, Lucija Brajković rezultate istraživanja „Europa kakvu djeca žele“. Dosadašnja dječja gradonačelnica Petra Deranja i Jan Galić govorili su o međunarodnim aktivnostima DGV-a i DF-a, a o nedavnom sudjelovanju na konferenciji u Rumunjskoj i o Bukureštanskoj deklaraciji o aktivnoj dječjoj participaciji Vedrana Mihaljević i Raffael Matacin. Vijećnice XI. saziva Romina Brnečić i Hana Kulišić predstavile su kampanju „Glasaj za djecu i postani Prvak dječjih prava“.
Potencijalnim europarlamentarcima djeca su poručila da se zauzmu za prava djece te da postanu promicatelji dječjih prava. Pitanja koja su djeca postavila kandidatima za Europski parlament odnosila su se ponajprije na dječja i socijalna prava te na zaštitu okoliša. Svi prisutni kandidati rekli su da će, ako osvoje mandat, opatijske učenike pozvati u Europski parlament.