Blog

DJEČJI TJEDAN 2019. – NAJAVA

Pozivamo Vas da i ove godine osmislite, organizirate i da se uključite u obilježavanje Dječjeg tjedna u Hrvatskoj koji će ove godine trajati od ponedjeljka 7. listopada do nedjelje 13. listopada. Svojim aktivnostima obilježite i dvije važne obljetnice koje slavimo ove godine, 30 godina Konvencije o pravima djeteta i 20 godina akcije Gradovi i općine – prijatelji djece.

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske i osnovnih društava te aktivnost posve posvećena djeci. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća sve više djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva „Naša djeca“ (DND).

Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su: usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu, pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, kao i poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te i aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.

Na poveznici možete preuzeti smjernice kojima možete obilježiti i doprinijeti podizanju opće svijesti o važnosti i položaju djece u današnjem društvu.
PDF verziju službenog plakata za upisivanje aktivnosti u Dječjem tjednu preuzmite ⇒ ovdje ⇐, a otisnuti plakat u više primjeraka Vam možemo poslati na adresu DND-a ili KO-a ako ga naručite do 23. 09. 2019.

Informacije i upite o naručivanju plakata i dostavi programa i izvješća o aktivnostima slobodno ostavite na e-pošti: karolina@savez-dnd.hr (kontakt osoba: Karolina Grgić).

Svojim bogatim i raznovrsnim programom obogatite aktivnosti s djecom i za djecu u svojim lokalnim sredinama.