Blog

DJEČJI TJEDAN U DND SKRAD

Dječji tjedan u malom goranskom mjestu Skrad obilježen je s dva događanja koja je organiziralo Društvo Naša djeca Skrad. Dječji tjedan započeo je u utorak, 2.10.,  okupljanjem dvadesetak djece na novouređenom dječjem igralištu pokraj škole u Skradu. Svako dijete je dobilo jedan balon sa svojim imenom. Nakon toga djeca su stala u krug i nekoliko puta ponovila geslo Dječjeg tjedan „Ljubav djeci prije svega“. Kako je igra najvažnija dječja aktivnost ostatak vremena djeca su provela baveći se upravo tom aktivnošću.

U subotu, 6.10. Dječji tjedan je završio okupljanjem djece kod mlina na izvoru rijeke Dobre. Uz predavanje dr.sc. Ivane Poljančić Beljan, s odsjeka za fiziku Filozofskog fakulteta u Rijeci, djeca su upoznata s načinom na koji dobivamo brašno te s radom mlina. Nakon teoretskog dijela mlin je pušten u pogon kako bi djeca uživo vidjela kako voda pokreće mlinsko kolo i sam mehanizam mlina. Djeca su bila vrlo aktivna i znatiželjna u tijeku izlaganja, a svoje dojmove izrazila su likovnim radovima. Organiziranjem ovakvog događanja u Dječjem tjednu htjeli smo dati doprinos obilježavanju Europske godine kulturne baštine.