Blog

DJEČJI TJEDAN U MALOM LOŠINJU

DND Mali Lošinj je 3.10 održao aktivnost pod nazivom “Čitanje poruka djece odraslima” na Trgu, okupljanje djece (oko 80 djece) iz vrtića i škole koji su se povezali u krug i više puta uzviknuli “Ljubav djeci prije svega”. Isto tako bili su na prijemu kod Gradonačelnika i prezentirali su u power point prezentaciji stanje, opremljenost i sigurnost na dječjim igralištima u Malom
Lošinju. U ponedjeljak, 10.10. održali su predstavu za svu djecu vrtića i nižih razreda osnovne škole ( oko 500 djece), kazališta OZ iz Lovrana pod nazivom “DRVO IMA SRCE”.