Blog

DJEČJI TJEDAN U OPATIJI U ZNAKU PROJEKTA “ZA DJEČJI GLAS U EUROPI”

U Opatiji je Dječji tjedan protekao u znaku projekta “Za dječji glas u Europi”. Ovaj projekt Društvo “Naša djeca” Opatija provodi u partnerstvu sa Savezom društava “Naša djeca” Hrvatske. U srijedu, 6. listopada u galeriji Laurus održano službeno otvorenje izložbe “O Europi dječjim očima”. Likovno-literarni natječaj “O Europi dječjim očima” bio je raspisan u okviru navedenog projekta. Na natječaj je pristiglo više od 110 likovnih radova i 45 literarnih radova iz 18 osnovnih škola, 16 dječjih vrtića, 1 dječjeg doma, 1 dječjeg vijeća i dva centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama. Radovi su stigli iz Vukovara, Kutine, Čakovca, Velike Gorice, Zagreba, Opatije, Lovrana, Rijeke. Rovinja, Novigrad Podravski, Tuhelj, Pregrada, Prelog, Višnjice, Bjelovara, Petrinje, Mikleuša.
Članovi komisije za odabir pristiglih radova bili su vijećnici XII saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije Pia Petričić Ferlin, Dominik Brnčić, Dea Orlić i Lejla Sinanović te magistrica umjetnosti i akademska slikarica, gospođa Melita Sorola Staničić.
Podijeljene su nagrade za nagrađene radove i zahvalnice za sudjelovanje u natječaju. Fotografije pristigle na natječaj mogu se pogledati u galeriji Laurus do 12. listopada.

U četvrtak, 7. listopada održana je Javna tribina „O Europi dječjim očima“ u organizaciji Društva „Naša djeca“ Opatija. Sudjelovali su zamjenica gradonačelnika Grada Opatije Kristina Đukić, zastupnice u Europskom parlamentu Sunčana Glavak i Željana Zovko, politolog Srđan Kerčević s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Jeđud Borić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tajnica DND-a Opatija i dopredsjednica Saveza DND Hrvatske Sanja Škorić, vijećnik XII. saziva DGV Grada Opatije i 1. saziva NEF-a Hrvatske Mateo Gruban, vijećnica II. saziva Dječjeg vijeća Eurochild organizacije Petra Josipović, član Savjetodavnog odbora za dječju participaciju UNICEF-a Hrvatske Jan Galić, predstavnik djece u Vijeću za djecu Hrvatske Dominik Brnčić, vijećnici DGV-a Opatija Pia Petričić Ferlin i Fran Rubeša te vijećnici i mentori Dječjih vijeća Hrvatske i članovi 1. saziva NEF-a Hrvatske s mentorima. Tribina je održana kombinacijom govora sudionika uživo u prostorijama Galerije Laurus te online prijenosa putem Zoom aplikacije, a ukupno se uključilo preko stotinu sudionika. U ulozi moderatora bila je članica DND-a Opatija Antonia Katić.
Panelisti su govorili o 20 godina dječje participacije u gradu Opatiji, o djeci kao pokretačima promjena u demokratskom životu, o iskustvima vijećnika u radu Vijeća za djecu Hrvatske koje je savjetodavno tijelo Vlade RH, o istraživanju „Kakvu Europu djeca žele“, o sudjelovanju u radu fokus grupe Europske komisije u izradi smjernica za sudjelovanje djece, o Studiji o sudjelovanju djece u političkom i demokratskom životu Europske unije“ Rand Europe i Eurochild uz podršku EU komisije te sudjelovanju mladih u životu lokalne zajednice na nacionalnoj i EU razini. U diskusiju su se uključili i hrvatski zastupnici u EU parlamentu, a zastupnica Sunčana Glavak odgovarala je na pitanja djece o dječjim pravima i dječjoj participaciji te o dječjem siromaštvu i sigurnosti na internetu.