Blog

DJEČJI TJEDAN U STARIM JANKOVCIMA

Osnovna škola Stari Jankovci

Učiteljice razredne nastave, Katica Budimir, Marija Jukić, Gordana Jurić i Ana Mlinar, u suradnji s učiteljicom EJ Dinkom Janković, obilježile su s učenicima Dječji tjedan pod geslom “Ljubav djeci prije svega”, s naglaskom na razvoj VJEŠTINA.

STEM igre za djecu:

Učenici su u parovima od glinamola na valovitoj ljepenki izrađivali labirint,a zatim druge parove izazivali na dvoboj puhanja loptice kroz labirinte. Gnječenjem i valjanjem glinamola razvija se fina motorička vještina,a otpuhivanje loptice razvija oralnu motoriku. Rad u paru razvija socijalne,timske i suradničke vještine.

STEM matematičke aktivnosti i vještine:

Kako bi dokazali da poznaju geometrijska tijela (njihove plohe,strane,bridove,vrhove) učenici 1.a  razreda su ih izrađivali od glinamola i čačkalica. Ovim aktivnostima razvijali su fine motoričke vještine,ali i misaone funkcije i suradnju.

Senzorno STEM uočavanje promjena:

Učenici su uočili promjene u prirodi i neposrednom okolišu oko sebe. U školskom dvorištu su uočavali promjene na travi,drveću,lišću,grmlju…VIDOM, SLUHOM (uočavali su šum vjetra u krošnjama,sve manji cvrkut ptica), NJUHOM (mirisali su zeleno i suho lišće), OPIPOM ( uspoređivali zeleno i suho lišće,zelenu i suhu travu,koru drveća). Nakon toga su od jesenskog lišća izrađivali razne likove poput cvjetova,ljudi,životinja. Ovim aktivnostima djeca su razvijala senzorne vještine ,ali i kreativne stvaralačke vještine.

Stare dječje igre:

Djeci je uvijek privlačna i draga stara igra “školice” kojom razvijaju morotičke vještine (naročito koordinaciju i ravnotežu), ali i socijalne vještine (poštivanje pravila igre i drugih igrača). Starije djevojčice pokazale su mlađima kako se igra “gumi-gumi”.

Razvoj praktičnih vještina:

Učenici 1.a su vježbali praktične vještine pripremajući si zdrav i ukusan doručak,primjereno njihovom uzrastu.Kuhali su si topao i ukusan čaj od šumskog voća te mazali kruh maslacem i domaćim džemom od marelica.

Razvoj praktičnih vještina kroz STEM aktivnosti u školskom vrtu:

Učenici 2.a,3.a i 4.a razreda,sa svojim su učiteljicama brali ljekovitu mentu, koju su ranije uzgojili u školskom vrtu, te ju pripremili za sušenje i pakranje za vrećice čaja. Oni će spremno dočekati hladne jesenske i zimske dane jer će ih tada grijati domaći čaj od mente, poseban jer su ga napravili svojim marljvim ručicama.

Isto tako,isti ti učenici i njihove učiteljice obrali su začinsku ljutu i slatku papriku, koju su također uzgojili u školskom vrtu, nadijevali je na konac i pripremili za sušenje. Djeca su usvojila znanja o pripremanju zimnice pa sad  mogu i nadalje usavršavati te praktične vještine.

Razvoj plesnih vještina:

Učiteljica Engleskog jezika Dinka Janković s učenicima od 2.do 7.r. razvija plesne i ritmičke vještine,koje često evidentira koristeći IKT (dron).

Razvoj motoričkih vještina:

Svi učenici nižih razreda sudjelovali su u raznim motoričkim gibanjima, poligonu, štafetnim i natjecateljskim te momčadskim igrama.

Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina:

Učenici 1.a su posjetili svoj stari DV Krijesnica te pokazali svoje socijalne vještine ophođenja s odgojiteljicama i djecom mlađe dobne skupine, ali isto tako i vještine izražavanja i upravljanja osjećajima.

OSNOVNA ŠKOLA SLAKOVCI

Učenici su prvi dan posjetili Općinu i održala se Utrka mira. Udruga URADAK je u utorak odražla radionicu testiranja vještina, učiteljica iz informatike Ines Klobučar je imala radionicu sastavljanja robota, učiteljica Marija Lesar radionicu mikroskopiranja, učiteljica Jasmina Sušac izradu cvjetova od papira. Isti dan učenici 3. i 4. razreda posjetili su Gradski muzej u Vinkovcima i Gradsku knjižnicu i čitaonicu (Maja Vuković Katić).

U srijedu je Udruga hrvatska žena održala prezentaciju izrade tačaka, učiteljica Dalida Marjanović poučila je učenike plesati šokačko kolo, Željka Cvrković Karloci je s učenicima izrađivala modele dijamanta i grafita, održala se aktivnost pletenja pletenica, te je učiteljica Mandica Baotić-Blažanović učenicima prezentirala kako se postavlja stol. Stare igre uz Udrugu umirovljenika i učitelja Nenada Jankovića, zamjena uloga učenik-učitelj u organizaciji Mirjane Džakula održale su se u četvrtak, a Dječji tjedan je završio radionicom sadnje cvijeća s vjeroučiteljem Ljudevitom Gačićem, te izrada žabica od papira uz učiteljicu Marijanu Zaluški Horvat.