7.Na dječjem odjelu opće bolnice Dubrovnik

7.Na dječjem odjelu opće bolnice Dubrovnik