Blog

DND OPATIJA IZNOVA POMIČE GRANICE

Društvo “Naša djeca“ Opatija uključilo se u još jedan međunarodni projekt. Naime, postalo je jedan od 4 potpisnika izjave napisane od strane organizacije Save the Children unutar Stavke 3, Interaktivni dijalog s Posebnog izvještavanja vezanog uz promicanje i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja i Posebnog izvještavanja o pravima na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja pod nazivom Pomicanje granica – Ostvarivanje dječjih prava na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja.

Zajedničku izjavu potpisnica donosimo u nastavku teksta.

pero

Vijeće za ljudska prava UN-a

26. sjednica

10. lipnja 2014

Stavka 3, Interaktivni dijalog s Posebnog izvještavanja vezanog uz promicanje i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja i Posebnog izvještavanja o pravima na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja

Pomicanje granica

Ostvarivanje dječjih prava na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja

Zajednička izjava nevladinih organizacija

Poštovani gospodine predsjedniče,

Ova izjava je napisana od strane organizacije Save the Children, u ime 4 nevladine organizacije (Child Rights International Network, Edmund Rice International, Society “Our children” Opatija – Društvo „Naša djeca“ Opatija i Save the Children).

Djeca imaju pravo biti saslušana, ona žele izraziti svoje stavove i moramo im to omogućiti kako bismo bolje razumjeli njihovu situaciju. Prema UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta, djeca, (koja čine više od 30% svjetske populacije) imaju pravo na slobodu izražavanja, mirnog okupljanja i udruživanja.

Kako bi ostvarili svoje pravo na slobodu izražavanja, djeci je potrebna pravovremena i djeci primjerena informacija. Djeci treba omogućiti dobivanje informacija kako bi ona izražavala mišljenje temeljeno na pravovaljanim informacijama, kako bi sudjelovala u odlukama koje sa na njih odnose i kako bi branila svoja prava.

Dječje udruge imaju važnu ulogu u osnaživanju djece kao aktivnih građana. U dječjim udrugama djeca se susreću kako bi podijelila svoja iskustva i poduzela zajedničke akcije o pitanjima koja ih se tiču. Tu stječu veću moć za obranu svojih prava i pregovaranje jer mogu djelovati zajednički, što je posebno važno za skupinu marginalizirane djece. No, djeca se često susreću s nizom izazova u formiranju vlastite organizacije, uključujući i registraciju. Vlade bi trebale osigurati pravni okvir koji bi omogućavao osnivanje organizacija koju bi vodila djeca, dodijeliti proračun za njihovo funkcioniranje i omogućiti prostor za procese donošenja odluka u tim organizacijama.

Jako i neovisno civilno društvo je važno kako bi se u državama unaprijedilo ostvarivanje prava djece, a također omogućuje samoj djeci ostvarivanje vlastitih prava i utjecanje kod donošenja odluka. To je moguće samo kada su aktivisti civilnog društva, uključujući i djecu, u mogućnosti djelovati slobodno. Ali pravne, administrativne i druge restrikcije smanjile su mogućnosti za odrasle i djecu u poduzimanju niza javnih akcija.

Vlade mogu razvijati dobru praksu o tome kako ostvariti prava djece na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja. Uz podršku organizacije Save the Children, kenijska vlada je stvorila Dječje skupštine na razini svih regija u Keniji, koje služe kao mehanizam da se djeca uključe u kreiranje politike. U Bangladešu, dječja organizacija s 20.000 članova pruža djeci mogućnost uključivanja u niz aktivnosti, uključujući i nadzor pružanja usluga djeci. Putem Nacionalnog dječjeg parlamenta utječu na donošenje odluka i pridonose svojim stajalištima o pitanjima o zakonima vezanim za djecu.

Pozivamo zemlje članice UN-a na stvaranje poticajnog okruženja za djecu kako bi ona sudjelovala kao ravnopravni akteri u društvu na temelju ostvarivanja svojih građanskih prava i sloboda. Također, pozivamo sve države članice da svoje vlade obvežu u realizaciji prava djeteta na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja.

Zahvaljujemo g. predsjedniče.