Blog

DND VELIKO TRGOVIŠĆE ODRŽALO REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

image (1)DND Veliko Trgovišće održalo svoju redovnu izbornu skupštinu na kojoj je za predsjednika izabrana dosadašnja predsjednica Gordana Pavlinić. Za zamjenika izabrana je Diana Duk-Petek, a za tajnika Martina Pavlušec. Novi članovi izvršnog i Nadzornog odbora su Robert  Špoljar, Renata Ščukanec, Danijela Kuš, Zvjezdana Prekrat  Tomašić i Dženi Vrhovec. Na skupštini je jednoglasno prihvaćen i pohvaljen izvještaj o prethodne četiri godine rada društva, kojeg je podnijela predsjednica Gordana Pavlinić, a iz kojeg se dalo zaključiti da je DND  bio  vrlo aktivan  i proveo brojne humanitarne, zabavne, edukativne, sportske i stvaralačke  aktivnosti sa djecom i za djecu. U Društvu se nadaju da će se to u zajednici i dalje prepoznavati, a jedan od najvećih zadataka je u rad uključiti više volontera te pokretanje akcije za dobivanje statusa Općina – prijatelj djece.