Blog

Dodjela priznanja Gradu Zaboku za Logopedski kabinet DND-a Zabok

Grad Zabok dobio je priznanje za istaknutu praksu u kategoriji Suradnja s građanima i civilnim društvom za projekt Logopedski kabinet koji se provodi u Društvu Naša djeca Zabok. Priznanje je u ime Grada preuzeo gradonačelnik Ivan Hanžek. Priznanje je uručio g. Dinko Pirak, predsjednik Nadzornog odbora Udruge gradova i koordinator ocjenjivačkih odbora.

Dodjela priznanja Gradu Zaboku za Logopedski kabinet DND-a Zabok za inovacije i najbolju praksu u lokalnoj samoupravi (INpuls)

Udruga gradova dodijelila je priznanja za inovacije i najbolju praksu u lokalnoj samoupravi u hotelu Westin u Zagrebu u utorak 9. travnja 2013. godine.

Dvadeset i sedam hrvatskih gradova predložilo je 71 primjer svoje najbolje prakse za priznanje INpuls, a priznanja su dodijeljena u pet kategorija natjecanja: 1) Zaštita okoliša i prostorno uređenje, 2) Energetska učinkovitost, 3) Predškolski odgoj, 4) Poticanje gospodarskog razvoja, 5) Suradnja s građanima i civilnim sektorom.

Programa INpuls provodi Udruga gradova u Republici Hrvatskoj te se najboljim gradovima dodjeljuju priznanja za inovaciju i najbolju praksu. Za stjecanje statusa najbolje prakse, prijavljene prakse ocjenjivane su prema sljedećim kriterijima: a) Inicijativa – praksa treba biti potaknuta od jedinice lokalne samouprave; b) Relevantnost/učinkovitost – praksa mora biti dokazano relevantna za rješavanje konkretnog problema i/ili učinkovita u postizanju zadanog cilja; c) Inovativnost – praksa mora dokazati novi pristup rješavanju problema i d) Primjenjivost – praksa mora biti pogodna za primjenu u drugim jedinicama lokalne samouprave.

img_0781

Grad Zabok dobio je priznanje za istaknutu praksu u kategoriji Suradnja s građanima i civilnim društvom za projekt Logopedski kabinet koji se provodi u Društvu Naša djeca Zabok. Priznanje je u ime Grada preuzeo gradonačelnik Ivan Hanžek. Priznanje je uručio g. Dinko Pirak, predsjednik Nadzornog odbora Udruge gradova i koordinator ocjenjivačkih odbora.

U kategoriji Suradnja s građanima i civilnim sektorom u kojoj je bio prijavljen Logopedski kabinet DND-a Zabok bilo je prijavljeno najviše kandidata, sveukupno 31, tako da je ovo izniman uspjeh za Grad Zabok i Društvo Naša djeca Zabok.

dodjela_priznanja_inpuls_007

Na samoj dodjeli, uz gradonačelnika, sudjelovale su Tamara Miletić Damjanović, logopedinja u DND-u Zabok i Jasenka Borovčak, tajnica DND-a Zabok koja je prisutnima prezentirala Logopedski kabinet kao primjer dobre prakse i suradnje s Gradom, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete života djece s teškoćama jezično-govorno-glasovne komunikacije te čitanja i pisanja.