… IZVJEŠĆA, STRATEGIJE, PUBLIKACIJE

Na ovim stranicama možete preuzeti dokumente vezane uz rad Saveza.

dnd.jpg logo

STATUT (i dopune Statuta)

Interne politike zaštite osobnih podataka Saveza DND možete preuzeti ovdje.

                                                                                                                        Pravilnik o politici zaštite djece u Savezu DND preuzmite ovdje

SAVEZ U 2023. GODINI

Program rada Saveza DND Hrvatske za 2023. preuzmite ovdje

Financijski plan Saveza DND Hrvatske za 2023. preuzmite ovdje

 SAVEZ U 2022. GODINI

                                                                                                                             Financijski izvještaj Saveza DND Hrvatske za 2022. preuzmite ovdje

                                                                                                                            Godišnji izvještaj o radu Saveza DND Hrvatske za 2022. preuzmite ovdje

     Program rada Saveza DND Hrvatske za 2022. preuzmite ovdje

                      Financijski plan Saveza DND Hrvatske za 2022. preuzmite ovdje

SAVEZ U 2021. GODINI

                                                                                                                               Godišnji izvještaj o radu Saveza DND Hrvatske 2021. ovdje

                                                                                                                                Financijski izvještaj Saveza DND Hrvatske 2021. ovdje

                                                                                                                     Protokol o politici zaštite rada s djecom u Savezu 2022.- 2024. ovdje

Program rada Saveza DND Hrvatske za 2021. preuzmite ovdje.

Financijski plan Saveza DND Hrvatske za 2021. preuzmite ovdje.

 

 

SAVEZ U 2020. GODINI

Program rada Saveza DND Hrvatske za 2020. preuzmite ovdje.

Financijski plan Saveza DND Hrvatske za 2020. preuzmite ovdje.

                                                                                                                      Financijsko izvješće za 2020. godinu ovdje

                                                                                                                      Izvještaj o radu za 2020. godinu ovdje

SAVEZ U 2019. GODINI

Program rada Saveza DND Hrvatske za 2019. preuzmite ovdje.

Financijski plan Saveza DND Hrvatske za 2019. preuzmite ovdje.

Narativni izvještaj Saveza DND Hrvatske za 2019.  preuzmite  ovdje.

Financijski izvještaj Saveza DND Hrvatske za 2019. preuzmite ovdje.

Aktivnosti Saveza DND u 2019. godini.

SAVEZ U 2018. GODINI

Glasnik akcije Gradovi i općine – prijatelji djece 2018 možete preuzeti ovdje

Program rada Saveza DND Hrvatske za 2018. preuzmite ovdje.

Financijski plan Saveza DND Hrvatske za 2018. preuzmite ovdje.

Narativni izvještaj Saveza DND Hrvatske za 2018.  preuzmite  ovdje.

Financijski izvještaj Saveza DND Hrvatske za 2018. preuzmite ovdje.

SAVEZ U 2017. GODINI

 

Financijski plan Saveza DND Hrvatske za 2017. preuzmite ovdje.

Program rada Saveza DND Hrvatske za 2017. preuzmite ovdje.

Narativni izvještaj Saveza DND Hrvatske za 2017.  preuzmite  ovdje.

Financijski izvještaj Saveza DND Hrvatske za 2017. preuzmite ovdje.

SAVEZ U 2016. GODINI

Operativni plan Saveza DND Hrvatske za 2016. preuzmite ovdje.

Strateški plan Saveza DND Hrvatske za 2016-2020. preuzmite ovdje.

Narativni izvještaj Saveza DND Hrvatske za 2016. godinu preuzmite ovdje.

Financijski izvještaj Saveza DND Hrvatske za 2016. godinu preuzmite ovdje.

Narativni izvještaj akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” preuzmite ovdje.

SAVEZ U 2015. GODINI

Operativni plan Saveza DND Hrvatske za 2015.

Statut Saveza DND Hrvatske, usklađen 2015.

Narativni izvještaj Saveza DND Hrvatske za 2015. godinu.

Izvještaj Nadzornog odbora Saveza DND Hrvatske za 2015. godinu.

 

SAVEZ U BROJKAMA 2014.

Skraćeni pregled financijskog izvještaja Saveza za 2014. preuzmite ovdje.

Narativni izvještaj Saveza za 2014. preuzmite na ovoj poveznici.

Operativni plan Saveza DND Hrvatske za 2014. preuzmite ovdje.

 ***

IZVJEŠTAJI O AKCIJI: GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE

IZVJEŠTAJ O AKCIJI GRADOVI I OPĆINE u 2015., u skraćenoj verziji preuzmite ovdje.

IZVJEŠTAJ O AKCIJI GRADOVI I OPĆINE u 2014., u skraćenoj verziji preuzmite ovdje.

Izvještaj o aktivnostima Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije u 2013. godini možete preuzeti ovdje.

SAVEZ U BROJKAMA 2013.

Skraćeni pregled informacija o projektima s djecom i za djecu u 2013. preuzmite ovdje.

 

NARATIVNI IZVJEŠTAJ SAVEZA DND HRVATSKE ZA 2013.

Narativni izvještaj Saveza o aktivnostima u 2013. preuzmite ovdje.

***

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU SAVEZA DND HRVATSKE U 2012. GODINI

Savez DND je i u 2012. godini ostvario mnoge projekte na korist i dobrobit djece te je pomagao i međusobno surađivao s Društvima Naša djeca na nekoliko područja djelovanja: osmišljavanju i provedbi zajedničkih aktivnosti, poticanju i koordiniranju u međunarodnoj suradnji i medijskoj promociji i prepoznatljivosti rada Društava Naša djeca u javnosti. Više o tome pročitajte ovdje.

***

ZAKLJUČCI S 8. SUSRETA DJEČJIH VIJEĆA HRVATSKE I S MEĐUNARODNE KONFERENCIJE “DIJETE U GRADU”

Osmi Susret Dječjih vijeća Hrvatske održan je u četvrtak 27. 9. 2012. u okviru 6. Međunarodne konferencije “Dijete u gradu/Child in the City”. Na Susretu Dječjih vijeća sudjelovala su djeca i voditelji iz 18 Dječjih vijeća diljem Hrvatske. Djeca su u radionicama obrađivala teme Konferencije: dječja prava, igra, zdravlje i međugeneracijska integracija te su svoje zaključke zajedno s odraslima iznijeli zadnjega dana Konferencije.

Zaključci djece na temu “Dijete u gradu”

Zaključci odraslih na temu “Dijete u gradu”

***

OPERATIVNI PLAN SAVEZA DND HRVATSKE ZA 2013. GODINU 

STRATEŠKI PLAN SAVEZA DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 2012. – 2016. GODINE 

PRIJEDLOZI OSNOVNIH DND ZA REALIZACIJU STRATEŠKIH CILJEVA SAVEZA U RAZDOBLJU OD 2012.-2014. 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2011.

***

ISTRAŽIVANJE O PARTICIPACIJI DJECE U DJEČJIM VIJEĆIMA U HRVATSKOJ

„Kao što djeca trebaju čuti i slušati odrasle,
tako i odrasli trebaju čuti i slušati djecu“

Savez društava Naša djeca Hrvatske objavljuje rezultate istraživanja „Participacija djece u Dječjim vijećima u Hrvatskoj“ koje je provedeno sa svrhom stjecanja uvida u obilježja participacije djece u ostvarenju svojih prava na lokalnoj razini.
Istraživanje je provedeno u okviru suradnje Saveza DND i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku te je dio aktivnosti za pripremu djece iz Dječjih vijeća za izradu Alternativnog izvještaja djece o stanju dječjih prava u Hrvatskoj – pravo na sudjelovanje djece koji će Savez DND ovo proljeće dostaviti Odboru UN-a za dječja prava u Genevu.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA SAVEZA DND-a I UREDA UNICEF-a

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA

***

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O AKCIJI: „GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE“ (2010.)

Središnji koordinacijski odbor akcije: Gradovi i općine – prijatelji djece objavljuje konačnu verziju izvještaja o ostvarenim aktivnostima u 2010. godini. Sve što zajedno činimo danas za djecu dugoročno stvara preduvjete i mogućnosti za bolji život djece i odraslih. Zahvaljujemo svima koji na bilo koji način potpomažu provedbu ove Akcije stvarajući ljepši i humaniji svijet dostojan djece.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ AKCIJE G/O-PRIJATELJI DJECE 2010.

***

PROGRAM RADA ZA 2010. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2009. GODINU