… IZVJEŠĆA, STRATEGIJE

Na ovim stranicama možete preuzeti dokumente vezane uz rad Saveza.

dnd.jpg logo

SAVEZ U 2017. GODINI

 

workflow

Financijski plan Saveza DND Hrvatske za 2017. preuzmite ovdje.

Program rada Saveza DND Hrvatske za 2017. preuzmite ovdje.

SAVEZ U 2016. GODINI

hc

Operativni plan Saveza DND Hrvatske za 2016. preuzmite ovdje.

Strateški plan Saveza DND Hrvatske za 2016-2020. preuzmite ovdje.

Narativni izvještaj Saveza DND Hrvatske za 2016. godinu preuzmite ovdje.

Financijski izvještaj Saveza DND Hrvatske za 2016. godinu preuzmite ovdje.

Narativni izvještaj akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” preuzmite ovdje.

SAVEZ U 2015. GODINI

 

plan

Operativni plan Saveza DND Hrvatske za 2015.

Statut Saveza DND Hrvatske, usklađen 2015.

Narativni izvještaj Saveza DND Hrvatske za 2015. godinu.

Izvještaj Nadzornog odbora Saveza DND Hrvatske za 2015. godinu.

 

SAVEZ U BROJKAMA 2014.

strategija

Skraćeni pregled financijskog izvještaja Saveza za 2014. preuzmite ovdje.

Narativni izvještaj Saveza za 2014. preuzmite na ovoj poveznici.

Operativni plan Saveza DND Hrvatske za 2014. preuzmite ovdje.

 ***

IZVJEŠTAJI O AKCIJI: GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE

Logo_djeca

IZVJEŠTAJ O AKCIJI GRADOVI I OPĆINE u 2015., u skraćenoj verziji preuzmite ovdje.

IZVJEŠTAJ O AKCIJI GRADOVI I OPĆINE u 2014., u skraćenoj verziji preuzmite ovdje.

Ovdje možete preuzeti izvještaj o aktivnostima Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije u 2013. godini.

SAVEZ U BROJKAMA 2013.

Vesna Dimitrijević

Skraćeni pregled informacija o projektima s djecom i za djecu u 2013. preuzmite ovdje.

NARATIVNI IZVJEŠTAJ SAVEZA DND HRVATSKE ZA 2013.

IMG_9833

Narativni izvještaj Saveza o aktivnostima u 2013. preuzmite ovdje.

***

 

pero

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU SAVEZA DND HRVATSKE U 2012. GODINI

Savez DND je i u 2012. godini ostvario mnoge projekte na korist i dobrobit djece te je pomagao i međusobno surađivao s Društvima Naša djeca na nekoliko područja djelovanja: osmišljavanju i provedbi zajedničkih aktivnosti, poticanju i koordiniranju u međunarodnoj suradnji i medijskoj promociji i prepoznatljivosti rada Društava Naša djeca u javnosti. Više o tome pročitajte ovdje.

***

ZAKLJUČCI S 8. SUSRETA DJEČJIH VIJEĆA HRVATSKE I S MEĐUNARODNE KONFERENCIJE “DIJETE U GRADU”

susret_dv12_-_grupna

8. Susret Dječjih vijeća Hrvatske održan je u četvrtak 27. 9. 2012. u okviru 6. Međunarodne konferencije “Dijete u gradu/Child in the City”. Na Susretu Dječjih vijeća sudjelovala su djeca i voditelji iz 18 Dječjih vijeća diljem Hrvatske. Djeca su u radionicama obrađivala teme Konferencije: dječja prava, igra, zdravlje i međugeneracijska integracija te su svoje zaključke zajedno s odraslima iznijeli zadnjega dana Konferencije.

Zaključci djece na temu “Dijete u gradu”

Zaključci odraslih na temu “Dijete u gradu”

***

OPERATIVNI PLAN SAVEZA DND HRVATSKE ZA 2013. GODINU 

STRATEŠKI PLAN SAVEZA DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 2012. – 2016. GODINE 

PRIJEDLOZI OSNOVNIH DND ZA REALIZACIJU STRATEŠKIH CILJEVA SAVEZA U RAZDOBLJU OD 2012.-2014. 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2011.

***

ISTRAŽIVANJE O PARTICIPACIJI DJECE U DJEČJIM VIJEĆIMA U HRVATSKOJ

djeca_glas

 

„Kao što djeca trebaju čuti i slušati odrasle,
tako i odrasli trebaju čuti i slušati djecu“

Savez društava Naša djeca Hrvatske objavljuje rezultate istraživanja „Participacija djece u Dječjim vijećima u Hrvatskoj“ koje je provedeno sa svrhom stjecanja uvida u obilježja participacije djece u ostvarenju svojih prava na lokalnoj razini.
Istraživanje je provedeno u okviru suradnje Saveza DND i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku te je dio aktivnosti za pripremu djece iz Dječjih vijeća za izradu Alternativnog izvještaja djece o stanju dječjih prava u Hrvatskoj – pravo na sudjelovanje djece koji će Savez DND ovo proljeće dostaviti Odboru UN-a za dječja prava u Genevu.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA SAVEZA DND-a I UREDA UNICEF-a

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA

***

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O AKCIJI: „GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE“ (2010.)

djecica

Središnji koordinacijski odbor akcije: Gradovi i općine – prijatelji djece objavljuje konačnu verziju izvještaja o ostvarenim aktivnostima u 2010. godini. Sve što zajedno činimo danas za djecu dugoročno stvara preduvjete i mogućnosti za bolji život djece i odraslih. Zahvaljujemo svima koji na bilo koji način potpomažu provedbu ove Akcije stvarajući ljepši i humaniji svijet dostajan djece.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ AKCIJE G/O-PRIJATELJI DJECE 2010.

***

PROGRAM RADA ZA 2010. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2009. GODINU