Društva "Naša djeca"

Društva “Naša djeca” su udruge koje se bave osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi.

Rad društava temelji se na Konvenciji UN-a o pravima djece, Strategiji Vijeća Europe za prava djeteta (2016. – 2021.), Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine te na potrebama djece i roditelja.

Ljubav djeci prije svega!

 

Ciljevi društava “Naša djeca” su:

  • ostvarivanje prava djeteta i dječja participacija
  • organiziranje dječjih aktivnosti u slobodno vrijeme
  • pomoć roditeljima i djeci u razvoju i odgoju djeteta  

U okviru Saveza djeluje 95 Društava „Naša djeca“. Zanimaju li vas njihove aktivnosti, želite li volontirati s djecom ili ih darovati, kontaktirajte najbliže Društvo.

Postanite dijelom naše priče!